Projecte SHERPA

Imatge del projecte

Share knowledge for Energy Renovation of buildings for Public Administration

Fitxa tècnica

 • Temes:
  Governança, Sostenibilitat
 • Data de publicació:
  De setembre 2016
 • Estat:
  En curs
 • Tipus / Subtipus:
  Energia
 • Municipi:
  --
 • Direcció de projecte:
  Gil Lladó (tècnic d'energia), Ana Romero (cap de secció de Sostenibilitat i Educació)
Descripció

El projecte SHERPA vol reforçar les capacitats de les administracions públiques a nivell regional, subregional i local per millorar l'eficiència dels seus edificis reduint així, el consum d'energia i millorant la gestió energètica dels edificis públics de la Mediterrània.

Inici del projecte Tardor 2016
Tipus de projecte Europeu - programa INTERREG MED 2014-2020
Socis i associats Generalitat de Catalunya – Territori i Sostenibilitat, CIM-CRPM, Institut Valencià de l'Edificació, CRES – Center for Renewable Energy Sources and Savings, Regió de Creta, Regió de Laci, Regió d'Emília-Romanya, Regió de Llenguadoc-Rosselló, Eco-Gozo Agency, CIMNE – UPC, Regió dels Abruços, Regió de Murcia, Àrea Metropolitana de Barcelona, BIMSA - Barcelona Infraestructures i Mobilitat SA, Diputació de Barcelona, Regió de les Illes Balears, Regió de Còrcega, Gremi d'Arquitectes d'Espanya, Regió de Cantabria.
Països participants Espanya, França, Grècia, Itàlia, Malta
Responsable AMB: Gil Lladó (tècnic d'energia)
Ana Romero (cap de secció de Sostenibilitat i Educació)
Pressupost total aproximat: 3M€
Durada del projecte: 36 mesos

 • Antecedents
  Els estats membres han de transposar abans del 31 de desembre de 2018 la Directiva 2010/31/UE d'Eficiència Energètica en Edificis (EPBD) per a edificis públics, de tal forma que permeti afrontar el paper clau que tenen els edificis en la transició energètica (40% del consum d'energia a la UE).
 • Objectius
  Reforçar les capacitats de les administracions públiques a nivell regional, subregional i local per millorar l'eficiència dels seus edificis.
 • Actuacions a realitzar
  • Creació i desenvolupament d'un sistema d'informació comú per tal de poder extrapolar les dades a tota la zona coberta.
  • Preparació i execució d'un Programa de Formació per promoure l'actualització de coneixements i habilitats en la gestió energètica dels edificis públics, així com la creació d'una estratègia de conscienciació comuna amb el mateix fi.
  • Creació d'un nou enfocament financer a partir de diferents opcions disponibles: FEDER, ESCO, etc. 
 • Resultats principals previstos
  • Programa de formació transnacional per millorar la capacitat i el coneixement dels empleats públics (propietaris d'edificis, gestors, planificadors i dissenyadors) respecte la planificació d'eficiència energètica, renovació i gestió energètica dels edificis públics.
  • Implementació i verificació del programa transnacional a escala regional, subregional i local dins de l'àrea del projecte, contribuint així al desenvolupament de plans d'acció conjunts, compromisos polítics, estratègies de finançament i la creació de xarxes entre les parts interessades a nivell públic i privat.
  • Capitalització de l'experiència mitjançant la transferència de coneixements entre el conjunt de les administracions públiques regionals pilot amb diferent nivell d'expertesa, el desenvolupament d'estratègies, eines i mesures regulatòries, estès a tota la zona mediterrània.
Enllaços relacionats
Projectes relacionats