Model metropolità de barris NZEB

Imatge del projecte

Rehabilitació d'edificis municipals amb criteris NZEB

Fitxa tècnica

 • Temes:
  Energia
 • Data de publicació:
  De desembre 2016
 • Estat:
  Realitzat
 • Tipus / Subtipus:
  Energia
 • Municipi:
  Badia del Vallès
 • Direcció de projecte:
  Gil Lladó (Tècnic d'energia i canvi climàtic), David Guerrero (Tècnic d'energia i canvi climàtic) i Ana Romero (Cap de Servei de Sostenibilitat i Educació)
 • Assistència:
  Associació LIMA
Descripció

per tal de continuar capitalitzant l'experiència en rehabilitació NZEB d'edificis, s'ha estudiat el plantejament d'una estratègia global per al conjunt de barris i teixits residencials de l'AMB. Per això s'ha desenvolupat una eina de càlcul, que conjuntament amb un model de governança i una proposta de sensibilització, contribuïssin a definir un model metropolità de rehabilitació energètica NZEB dels seus barris. L'eina permet obtenir, a partir d'inputs senzills:

 • Un balanç energètic d'operacions de rehabilitació en edificis residencials.
 • Un anàlisi financer complert de l'operació.
A més s'ha completat el treball amb el desenvolupament d'una metodologia APS (aprenentatge i servei) per tal de desenvolupar experiències d'ús de l'eina en Instituts d'educació secunadària.

 • Fites assolides
  • S'ha definit un nou paradigma de rehabilitació NZEB d'edificis residencials a l'AMB, apostant per les renovacions parcials davant de les actuacions globals, que s'han demostrat difícilment finançables i d'operativa complicada.
  • S'ha posat el focus en aprofitar el factor d'oportunitat d'altres actuacions (problemes estructurals, despreniments, humitats, conservació, millora de la imatge, etc.). Contemplar només el cost diferencial entre la renovació prevista i la renovació energètica profunda permet aconseguir uns períodes d'amortització raonables i incentivadors, al mateix temps que permet a l'Administració pública subvencionar una part molt elevada del cost de les mesures, sense fer despeses irracionals.
  • La proposta desenvolupada en aquest treball té una triple funcionalitat, atenent als tres components de l'encàrrec  -  tècnic, de governança i de sensibilització - de forma integral.
  • Possibilitar als tècnics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona d'obtenir una ràpida fotografia energètica i de costos de renovació d'edificis concrets, atenent tant als seus aspectes específics com a la seva situació urbana.
  • Ajudar l'administració de l'AMB i als serveis tècnics dels municipis a fixar les polítiques d'ajuts per aconseguir incentivar la renovació energètica profunda.
  • Sensibilitzar la ciutadania, i per tant fomentar la demanda de renovació energètica, a través de la implicació d'alumnes del segon cicle d'educació secundària obligatòria en projectes escolars específics amb metodologia d'aprenentatge-servei on aplicaran l'eina al seu entorn proper.
0
Badia del Vallès
Com anar-hi
Transports al voltant de...