Vulnerabilitat de l'abastament energètic envers al canvi climàtic

Estudi sobre la vulnerabilitat de l'abastament energètic envers al canvi climàtic a l'àrea metropolitana de Barcelona
Eix estratègic:
Energia i canvi climàtic
Data de publicació:
Autor:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Col·laboradors:
Barcelona Regional i ESTEYCO

Estudi sobre la vulnerabilitat de l'abastament energètic envers al canvi climàtic a l'àrea metropolitana de Barcelona

Descarregar

Descripció

L'objecte del document és estudiar l'efecte del canvi climàtic enfront el subministrament energètic i les infraestructures de l'àrea metropolitana de Barcelona, per tal de preveure les possibles vulnerabilitats que d'aquest se'n generen i plantejar línies d'actuació per tal d'evitar o minimitzar el seu impacte.