Primera caracterització ecològica dels espais intersticials i de marge de l'àrea metropolitana de Barcelona

Portada de l'estudi
Eix estratègic:
Territori, medi ambient i biodiversitat
Data de publicació:
Autor:
Joan Pino, Anna Guàrdia (CREAF) i Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Col·laboradors:
Barcelona Regional

Primera caracterització ecològica dels espais intersticials i de marge de l'àrea metropolitana de Barcelona

Descarregar

Descripció

Aquest treball aprofundeix en el coneixement de la importància i la tipologia dels espais intersticials i de marge (EIM) de l'àrea metropolitana de Barcelona que, fins el moment, romanen desconeguts. Tant pel que fa a la seva identificació i delimitació com a la seva caracterització i valoració.

Visor