Estudi del potencial metropolità de generació d'energia minieòlica

Estudi del potencial de generació d'energia minieòlica a l'àrea metropolitana de Barcelona
Eix estratègic:
Energia i canvi climàtic
Data de publicació:
Autor:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Col·laboradors:
Barcelona Regional

Estudi del potencial de generació d'energia minieòlica a l'àrea metropolitana de Barcelona

Descarregar

Descripció

Aquest estudi obté velocitats de vent i produccions d'electricitat per a diverses altures respecte el terreny (10, 20, 30 40 i 50m) i petits aerogeneradors de 1kW de potència, per tot el territori metropolità. En les zones urbanes s'ha utilitzat un model de vent específic introduint la geometria 3D de tots els edificis del teixit urbà