Presentació

Camions en els moll de l'ecoparc
Explotació
El contracte de construcció i explotació de la quarta planta metropolitana de tractament de residus es va adjudicar a CESPA Gestión de Residuos, i posteriorment es va crear una empresa específica, anomenada Ecoparc de Can Mata que es va subrogar en la seva posició i és l'actual explotador. La finalització de l'explotació del contracte és el 31 d'octubre de 2025.