Rehabilitació energètica

Valoració ambiental de la rehabilitació energética de les zones menys eficients de l'AMB mitjançant ACV
Imatge de la publicació
Tema:
Canvi climàtic
Públic:
especialitzat | Tècnics
Tipus:
Tècnic
Edició:
Dossier
Suports:
Electrònic

Article

Descarregar

Memòria final

Descarregar

Resum executiu

Descarregar

Sinopsi

L'objectiu d'aquest estudi és desenvolupar una metodologia per a mesurar el nivell d'eficiència energètica d'àrees urbanes i els seus edificis, calcular el seu impacte ambiental i conèixer a escala territorial la implicació dels impactes ambientals generats per la rehabilitació dels edificis menys eficients, proporcionant una base científica sobre la qual recolzar les decisions de rehabilitació a escala urbana.

Autor:
Sergio García-Pérez, Jorge Sierra-Pérez, Jesús Boschmonart-Rives, Gil Lladó Morales, Ana Romero Càlix
Idiomes disponibles:
Català