Rehabilitació energètica

Valoració ambiental de la rehabilitació energética de les zones menys eficients de l'AMB mitjançant ACV
Imatge de la publicació
Tema:
Cambio climático
Público:
especialitzat | Técnicos
Tipo:
Tècnic
Edición:
Dossier
Soportes:
Electrónico

Article

Descargar

Memòria final

Descargar

Resum executiu

Descargar

Sinopsis

L'objectiu d'aquest estudi és desenvolupar una metodologia per a mesurar el nivell d'eficiència energètica d'àrees urbanes i els seus edificis, calcular el seu impacte ambiental i conèixer a escala territorial la implicació dels impactes ambientals generats per la rehabilitació dels edificis menys eficients, proporcionant una base científica sobre la qual recolzar les decisions de rehabilitació a escala urbana.

Autor:
Sergio García-Pérez, Jorge Sierra-Pérez, Jesús Boschmonart-Rives, Gil Lladó Morales, Ana Romero Càlix
Idiomas disponibles:
Catalán