Estimació de l'estabilitat o la qualitat del compost obtingut per un sistema d'autocompostatge

Imatge de la publicació
Tema:
Residus
Públic:
especialitzat
Tipus:
Tècnic
Edició:
Estudis
Suports:
Electrònic

Estimació de l'estabilitat o la qualitat del compost obtingut per un sistema d'autocompostatge

Descarregar

Sinopsi

L'objectiu principal d'aquest projecte és desenvolupar metodologies senzilles, econòmiques i eficients per donar al compostaire unes eines que li permetin determinar quan el compost pot ser aplicat al sòl. Les eines utilitzades són la cromatografia de sòls, el test d'autoescalfament i el test de germinació.

Autor:
Patricia Susial Martín i Miquel Bonet Adomar
Editorial:
AMB
Lloc i data:
Barcelona 2012
Idiomes disponibles:
Català