Els projectes ApS en marxa

| Tema: Educació ambiental

Enguany, 12 centres han estat seleccionats per participar-hi

Alumnes corrent a l'escola

Amb l'inici del nou curs, s'han començat a engegar alguns dels projectes d'aprenentatge servei (ApS) que compten amb el suport de l'AMB. Enguany, 12 centres del territori metropolità han estat seleccionats per dur a terme projectes vinculats amb la contaminació atmosfèrica, la reducció dels envasos i la rehabilitació energètica d'edificis.

L'Institut Bosc de Montjuïc, del districte Sants-Montjuïc de Barcelona, ha estat el centre que ha encetat aquesta nova proposta. El passat 1 d'octubre, l'AMB va dinamitzar una sessió de formació al professorat sobre la metodologia d'aprenentatge servei i servei comunitari. Seguidament, es van fer un parell de sessions per introduir la temàtica a tot l'alumnat de 3r d'ESO, que durà a terme el projecte d'"Els Vigilants de l'Aire" durant el curs. Aquestes sessions van comptar amb la col·laboració del centre de recursos pedagògics (CRP) del districte.

En un primer moment, l'alumnat haurà de comprendre la problemàtica de la contaminació atmosfèrica per poder, en una segona fase, proposar i difondre solucions i bones pràctiques al seu entorn, fent xarxa amb entitats, associacions o col·lectius propers.

Documents relacionats
Enllaços relacionats