18 G TURÓ DEL SASTRE - Montgat

Carrer POMPEU FABRA, 1-7
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
VPO MONTGAT 07.jpg

L’ordenació urbanística del “Turó del Sastre” a Montgat ha previst la construcció d’un nou conjunt urbà, format per un sistema de blocs lineals de gran longitud i sensiblement paral·lels entre sí. Els blocs s’han situat perpendicularment tant a la línea de costa com al pendent del turó en el que s’acomoden i les seves façanes més llargues queden orientades a est i oest.
L’orientació i la volumetria del bloc ha determinat la tipologia tant de l’habitatge com de la seva agrupació. Així, hem plantejat un esquema de quatre habitatges per replà, dos a est i dos a oest amb les seves dependències principals, estar, menjador i habitacions, alineades a façana i les estances de servei, cuina, safareig i banys, disposades en paral·lel i donant a un pati longitudinal que recorre la totalitat de l’edifici.
Aquesta disposició, permet una correcte il·luminació de l’habitatge, l’aireig natural de totes les estances de servei i una eficaç ventilació creuada.
L’acusada pendent del carrer ens ha permès organitzar l’aparcament de vehicles en plantes independents que es van escalonat entre sí i al mateix temps situar els seus accessos i les porteries d’entrada de manera que no afecten als habitatges de planta baixa.
L’obligatori escalonament del bloc en funció de la seva adaptació a la topografia i a al compliment dels gàlibs normatius s’ha tractat de manera que no comportés una fragmentació del volum. Certa flexibilitat a l’ajust de la coronació de la coberta ens ha permès dissenyar una volumetria contínua, incorporant els escalonaments a la forma general del projecte. Els trencaments irregulars han permès igualment orientar amb major eficàcia els elements de captació solar situats a la coberta.
L’expressa voluntat d’unitat de tot el volum fou determinant en el disseny de les façanes, així com en l’elecció dels materials amb que s’ha construït. S’ha escollir un maó beige, lligat amb el color de la planxa de la coberta per reforçar la imatge de volum tallat i s’ha rematat l’entrega amb el terra amb un maó negre esmaltat. La peculiar orientació est-oest i el fort pendent del solar cap al sud, amb vistes cap al mar, ens ha portat a dissenyar un balcó especialment volat que permet a l’usuari fruir de les vistes cap a la costa. La seva repetició i la seva distribució aleatòria defineixen finalment la imatge del conjunt.

Oferta immobiliària 18 G TURÓ DEL SASTRE - Montgat
Carrer POMPEU FABRA, 1-7
cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 300 codiOferta: TS-UP00-000065 nom: Pàrquing 65 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 68 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 6000.0 preuLloguerAmbCompra: 55.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/300/63e6b68d-1762-4189-a47a-c9aac11ca5bc.jpg nomOriginal: 18 G Plaça 65 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 644 nom: 65 codi: TS-UP00-000065 preu: 0.0 superficieUtil: 18.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 68 ofertaId: 300 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 80 nom: Edifici 1 promocioId: 68 } }] } - [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/300/63e6b68d-1762-4189-a47a-c9aac11ca5bc.jpg nomOriginal: 18 G Plaça 65 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 65

  Venda
  Preu venda:
  6.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 65
  Superfície:
  18,9m2
  + Demanar informació Codi: TS-UP00-000065
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 308 codiOferta: TS-UP00-000105 nom: Pàrquing 105 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 68 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 6000.0 preuLloguerAmbCompra: 55.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/308/f281aab3-f666-4dcc-94e5-1faa83a79cfe.jpg nomOriginal: 18G-Plaça_105 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 652 nom: 105 codi: TS-UP00-000105 preu: 0.0 superficieUtil: 18.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 68 ofertaId: 308 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 80 nom: Edifici 1 promocioId: 68 } }] } - [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/308/f281aab3-f666-4dcc-94e5-1faa83a79cfe.jpg nomOriginal: 18G-Plaça_105 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 105

  Venda
  Preu venda:
  6.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 105
  Superfície:
  18,9m2
  + Demanar informació Codi: TS-UP00-000105
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 309 codiOferta: TS-UP00-000130 nom: Pàrquing 130 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 68 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 8000.0 preuLloguerAmbCompra: 55.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/309/dbbe95ed-4e71-44fb-b9f4-2369d75021fd.jpg nomOriginal: 18G-Plaça_130 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 653 nom: 130 codi: TS-UP00-000130 preu: 0.0 superficieUtil: 20.08 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 68 ofertaId: 309 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 80 nom: Edifici 1 promocioId: 68 } }] } - [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/309/dbbe95ed-4e71-44fb-b9f4-2369d75021fd.jpg nomOriginal: 18G-Plaça_130 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 130

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  8.000,00€
  Preu lloguer opció compra:
  55,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 130
  Superfície:
  20,08m2
  + Demanar informació Codi: TS-UP00-000130
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 311 codiOferta: TS-UP00-000132 nom: Pàrquing 132 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 68 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 9000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 655 nom: 132 codi: TS-UP00-000132 preu: 0.0 superficieUtil: 20.08 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 68 ofertaId: 311 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 80 nom: Edifici 1 promocioId: 68 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 132

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  9.000,00€
  Preu lloguer opció compra:
  -
  Detall de la plaça de pàrquing: 132
  Superfície:
  20,08m2
  + Demanar informació Codi: TS-UP00-000132
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 317 codiOferta: TS-UP00-000139 nom: Pàrquing 139 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 68 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 6000.0 preuLloguerAmbCompra: 55.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/317/75515f2f-aac9-4c9c-babf-8afdbb64516a.jpg nomOriginal: 18G-Plaça_139 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 661 nom: 139 codi: TS-UP00-000139 preu: 0.0 superficieUtil: 18.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 68 ofertaId: 317 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 80 nom: Edifici 1 promocioId: 68 } }] } - [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/317/75515f2f-aac9-4c9c-babf-8afdbb64516a.jpg nomOriginal: 18G-Plaça_139 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 139

  Venda
  Preu venda:
  6.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 139
  Superfície:
  18,9m2
  + Demanar informació Codi: TS-UP00-000139
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 321 codiOferta: TS-UP00-000156 nom: Pàrquing 156 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 68 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 6000.0 preuLloguerAmbCompra: 55.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/321/306491d4-a6d7-4c16-85d7-755222a93427.jpg nomOriginal: 18G-Plaça_156 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 665 nom: 156 codi: TS-UP00-000156 preu: 0.0 superficieUtil: 18.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 68 ofertaId: 321 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 80 nom: Edifici 1 promocioId: 68 } }] } - [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/321/306491d4-a6d7-4c16-85d7-755222a93427.jpg nomOriginal: 18G-Plaça_156 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 156

  Venda
  Preu venda:
  6.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 156
  Superfície:
  18,9m2
  + Demanar informació Codi: TS-UP00-000156
Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  13.110,5m2
  Autor:
  Batlle i Roig CB, arquitectes
  Contractista:
  Construccions Rubau S.A
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  D’abril 2007
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  De maig 2009
 • Habitatges:
  103
  Locals:
  2
  Trasters:
  103
  Places d'aparcament:
  157
;