JOSEP FERRER I DOMINGO - Rubí

Carrer JOSEP FERRER I DOMINGO, 29-31 024
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
2089 4 copia 2 (JOSEP FERRER I DOMINGO)
Oferta immobiliària JOSEP FERRER I DOMINGO - Rubí
Carrer JOSEP FERRER I DOMINGO, 29-31 024
cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 233 codiOferta: JF-CUR-022-B1 nom: Local B-1 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 59 tipusUnitatContingudes: Local comercial esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 125000.0 preuLloguerAmbCompra: 1294.7 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: true url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/233/211cbede-8fd4-416d-a22b-ffaba14c9fc5.jpg nomOriginal: IMG_20170411_144553 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/233/40f26a7b-ee69-4658-bc6d-00eb306f18f2.jpg nomOriginal: IMG_20170411_144535 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/233/267bff89-4918-4509-8fba-c4322a338848.jpg nomOriginal: IMG_20170411_144747 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Documentacio Object { serialVersionUID: 7373524654184256641 url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Documents/Oferta/233/c43d15ab-14cd-4289-a50a-356283441549.pdf tipus: Document nomOriginal: JF-Domingo-local.pdf extensio: .pdf }] unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 551 nom: B-1 codi: JF-CUR-022-B1 preu: 0.0 superficieUtil: 235.4 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Local comercial promocioId: 59 ofertaId: 233 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 71 nom: Edifici 1 promocioId: 59 } }] } - [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: true url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/233/211cbede-8fd4-416d-a22b-ffaba14c9fc5.jpg nomOriginal: IMG_20170411_144553 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/233/40f26a7b-ee69-4658-bc6d-00eb306f18f2.jpg nomOriginal: IMG_20170411_144535 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/233/267bff89-4918-4509-8fba-c4322a338848.jpg nomOriginal: IMG_20170411_144747 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Local B-1

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  125.000,00€
  Preu lloguer opció compra:
  1.294,70€
  Detall del local comercial: B-1
  Superfície:
  235,4m2
  Documentació relacionada
  + Demanar informació Codi: JF-CUR-022-B1
Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  1.378,4m2
  Autor:
  URBE projectes i gestió, S.L.
  Contractista:
  Construcciones PAI, S.A.
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  De juny 2007
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  De juny 2009
 • Habitatges:
  15
  Locals:
  1
  Trasters:
  5
  Places d'aparcament:
  13
;