CATI CURET - Rubí

Carrer CATI CURET, 7
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
2089 4 copia 2.jpg
Oferta immobiliària CATI CURET - Rubí
Carrer CATI CURET, 7
cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 157 codiOferta: CU-UP00-000043 nom: Pàrquing 43 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 54 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 7000.0 preuLloguerAmbCompra: 35.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 464 nom: 43 codi: CU-UP00-000043 preu: 0.0 superficieUtil: 20.2 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 54 ofertaId: 157 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 66 nom: Edifici 1 promocioId: 54 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 43

  Venda
  Preu venda:
  7.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 43
  Superfície:
  20,2m2
  + Demanar informació Codi: CU-UP00-000043
Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  4.559m2
  Autor:
  URBE projectes i gestio, S.L.
  Contractista:
  Construcciones PAI, S.A.
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Juny 2007
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Juny 2009
 • Habitatges:
  40
  Locals:
  5
  Trasters:
  2
  Places d'aparcament:
  50
;