H1 - Castelldefels

Carrer PIETAT --
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Properes promocions
TORNAR
Halepensis_RENDER_Ext.jpg

L'edifici es divideix en dues unitats iguals separades per generar transparència i continuïtat en l'espai públic. S'ha tingut en compte el valor patrimonial del conjunt històric amb una configuració molt compacta i continguda per relacionar-se amb el castell.
70 habitatges integrats en l'entorn urbà i natural potenciant la idea de viure en un parc.
Es plantegen 3 tipologies en funció del nombre de dormitoris, amb un percentatge de 34% habitatges de 3D, un 39% de 2D, un 14% de 2D+ i un 12% de 1D.
L'organització tipològica es distribueix per corones programàtiques. La corona interior inclou el nucli de circulació i 4 patis, on s'ubiquen els estenedors. Les zones humides es situen en la corona central. Les habitacions es situen en la corona perimetral.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  5.278,63m2
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Març 2021
  Certificacio energètica:
  A
  Data final d'obra:
  Desembre 2022
;