PISA CORNELLÀ - Cornellà de Llobregat

Avinguda República Argentina, 21 --
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: En execució/En construcció
Imatge virtual de l'edifici de 85 habitatges amb protecció oficial al sector Pisa, Cornellà_WEB.jpg

La promoció dispondrà de 85 habitatges, 58 places d'aparcament, 13 trasters i 1 local.
El projecte es troba situat a l’avinguda República Argentina 21, al barri de la Gavarra de Cornellà de Llobregat. Es tracta d’un projecte de nova construcció d’un edifici plurifamiliar amb un equipament i local comercial en planta baixa.
L’edifici consta d’una planta soterrani d’aparcament, una planta baixa destinada a equipament, local comercial i accés tant als habitatges com a l’aparcament, i 5 plantes en forma de matriu que conformen un total de 85 habitatges repartits en quatre nuclis d’escala.
L’edifici es culmina amb una coberta plana. L’orientació de l’edifici és Sud Est – Nord Oest tot i que és un
edifici aïllat de 4 façanes.

Oferta immobiliària PISA CORNELLÀ - Cornellà de Llobregat
Avinguda República Argentina, 21 --
cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6764 codiOferta: CP-UP00-000011 nom: Pàrquing 11 (adaptada) preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 153 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13075 nom: Pàrquing 11 codi: CP-UP00-000011 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Adaptada sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 153 ofertaId: 6764 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 172 nom: Edifici 1 promocioId: 153 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 11 (adaptada)

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 11
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Adaptada
  + Demanar informació Codi: CP-UP00-000011
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6765 codiOferta: CP-UP00-000012 nom: Pàrquing 12 (adaptada) preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 153 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13076 nom: Pàrquing 12 codi: CP-UP00-000012 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Adaptada sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 153 ofertaId: 6765 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 172 nom: Edifici 1 promocioId: 153 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 12 (adaptada)

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 12
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Adaptada
  + Demanar informació Codi: CP-UP00-000012
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6766 codiOferta: CP-UP00-000033 nom: Pàrquing 33 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 153 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13077 nom: Pàrquing 33 codi: CP-UP00-000033 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 153 ofertaId: 6766 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 172 nom: Edifici 1 promocioId: 153 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 33

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 33
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: CP-UP00-000033
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6767 codiOferta: CP-UP00-000036 nom: Pàrquing 36 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 153 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13078 nom: Pàrquing 36 codi: CP-UP00-000036 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 153 ofertaId: 6767 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 172 nom: Edifici 1 promocioId: 153 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 36

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 36
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: CP-UP00-000036
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6768 codiOferta: CP-UP00-000041 nom: Pàrquing 41 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 153 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13079 nom: Pàrquing 41 codi: CP-UP00-000041 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 153 ofertaId: 6768 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 172 nom: Edifici 1 promocioId: 153 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 41

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 41
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: CP-UP00-000041
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6769 codiOferta: CP-UP00-000051 nom: Pàrquing 51 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 153 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13080 nom: Pàrquing 51 codi: CP-UP00-000051 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 153 ofertaId: 6769 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 172 nom: Edifici 1 promocioId: 153 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 51

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 51
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: CP-UP00-000051
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6770 codiOferta: CP-UP00-000053 nom: Pàrquing 53 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 153 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13081 nom: Pàrquing 53 codi: CP-UP00-000053 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 153 ofertaId: 6770 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 172 nom: Edifici 1 promocioId: 153 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 53

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 53
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: CP-UP00-000053
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6771 codiOferta: CP-UP00-000054 nom: Pàrquing 54 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 153 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13082 nom: Pàrquing 54 codi: CP-UP00-000054 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 153 ofertaId: 6771 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 172 nom: Edifici 1 promocioId: 153 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 54

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 54
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: CP-UP00-000054
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6772 codiOferta: CP-UP00-000055 nom: Pàrquing 55 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 153 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13083 nom: Pàrquing 55 codi: CP-UP00-000055 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 153 ofertaId: 6772 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 172 nom: Edifici 1 promocioId: 153 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 55

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 55
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: CP-UP00-000055
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6773 codiOferta: CP-UP00-000056 nom: Pàrquing 56 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 153 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13084 nom: Pàrquing 56 codi: CP-UP00-000056 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 153 ofertaId: 6773 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 172 nom: Edifici 1 promocioId: 153 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 56

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 56
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: CP-UP00-000056
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6774 codiOferta: CP-UP00-000057 nom: Pàrquing 57 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 153 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 16500.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 13085 nom: Pàrquing 57 codi: CP-UP00-000057 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 153 ofertaId: 6774 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 172 nom: Edifici 1 promocioId: 153 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 57

  Venda
  Preu venda:
  16.500,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 57
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: CP-UP00-000057
Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  12.753,33m2
  Autor:
  Peris-Toral, arqtes. SCCP
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Gener 2019
  Certificacio energètica:
  A
  Data final d'obra:
  Maig 2021
;