TORRENT DE LA FONT III - Badalona

Carrer DOCTOR ROBERT, 96-106 096
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
TorrentFontIII_1b

El projecte es situa a la zona nord de la ciutat de Badalona, en el marc del Pla Parcial Torrent de la Font, en un entorn urbà consolidat.
El planejament determina una volumetria específica, amb alineacions i alçades obligatòries. L'edifici es planteja com un volum unitari que reconeix en el tractament i permeabilitat de les seves façanes les diferents orientacions, obrint-se a l'orientació sud amb una doble pell que actua a manera de filtre solar. En aquest punt apareixen unes terrasses que aprofiten l'assolellament i les visuals cap al torrent, la ciutat, i finalment el mar.
Es configura en un bloc de planta rectangular, amb desenvolupament nord-sud, i organitzat al voltant d'un nucli de comunicacions verticals amb una agregació de 4 habitatges per planta desenvolupat en p.semisoterrani, P.baixa i 4PP.
A la planta semisoterrani es resol l'aparcament i és alhora el nivell d'accés al vestíbul de l'edifci, de manera que s'aprofita la topografia del solar i es permet un accés a nivell des del carrer. Això permet que la superfície construïda computable estigui destinada en la seva totalitat a l'ús d'habitatge.
Es pretén fer uns habitatges compactes i flexibles; compactes tant en la disposició de l'agregació dels habitatges al voltant del nucli de comunicacions, per tal de minimitzar les superfícies d'espais comuns, com la de les seves peces tècniques. La concentració dels mòduls d'aigües permet al mateix temps que reduir el cost de la instal lació d'aigües de l'immoble, facilitar la flexibilització futura de la disposició de tancaments interiors i alliberar la façana. També permet minimitzar recorreguts en l'estesa de tubs a la vegada que disminuir el nombre i entitat dels seus registres.
SOSTENIBILITAT
L’economia constructiva s'obté a través de l'estandardització. Estructura reticular amb llums similars inferiors a sis metres; espai propi per a les instal.lacions mecàniques; concentració d'aigües; repetició d'elements constructius.
Com a mesures implementàries eco-biològica s'han près les següents mesures: Preinstal·lació domòtica a tots els habitatges, muntatge en sec, facilitat de muntatge i desmuntatge en falsos sostres, portes de fusta i fusteria exterior, aïllament tèrmic de l'edifici superior al demanat en la normativa, recollida d'aigües pluvials i emmagatzematge en dipòsit per a ús de rec, generació d'ACS mitjançant panells solars i control de l'assoleiament d'estiu a la façana ponent mitjançant persianes mòbils.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  8.454m2
  Autor:
  Andreu Ponsirenes-Josep Puig
  Contractista:
  ACS, S.A.
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  De gener 2001
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  De desembre 2002
 • Habitatges:
  55
  Locals:
  13
  Trasters:
  55
  Places d'aparcament:
  58
;