MAS PASQUAL - Begues

Carrer CAMÍ RAL, 154-158 154
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
2081 20 copia

UNA IMPLANTACIÓ SENSIBLE AL LLOC

1.1 Adaptació al gra urbà: Begues és una població situada en el límit del Parc Natural del Garraf el gra del qual es caracteritza per la suma d'habitatges unifamiliars amb jardí. Per adaptar-se a aquest petit gra, es divideix el programa en 3 edificis, amb el que s'aconsegueix que l'impacte sigui menor que si es tractés d'un únic bloc.

1.2 Integració al teixit urbà: La disposició en 3 edificis genera uns espais oberts entre ells vinculats al teixit urbà. Aquests espais integren el conjunt de la intervenció als carrers confrontants de manera que es converteixen en placetes públiques.

1.3 Adaptació topogràfica: La fragmentació del programa en tres parts és el punt de partida per abordar el problema del desnivell de la parcel·la. Uns murs de contenció lleugerament inclinats segons el pendent natural del terreny i el carrer configuren patis, places i altres espais lliures, originant una urbanització fortament lligada al lloc.

1.4 Identificació amb l'entorn: A aquest caràcter topogràfic de l'espai lliure, se li sumi una proposta cromàtica que identifiquen la nova intervenció amb el parc natural fent-se còmplice de la seva natural bellesa. Així, el color calcari de les façanes assimila les galledes a la pedra del lloc. Les tres façanes principals, cadascuna d'un verd diferent, són l'abstracció dels arbres autòctons, de la mateixa manera que les tribunes ho són de les flors.

1.5 Integració social: En un lloc on escasseja l'habitatge públic protegit i abunda la tipologia de residències amb jardí privat clos, és especialment rellevant l'actitud oberta del conjunt. Així, s'aposta per una intervenció sense tanques perimetrals, sinó al contrari, d'espais lliures públics amb serveis -tres locals comercials-. Es tracta d'espais lliures econòmics i de fàcil manteniment però d'indubtable qualitat espacial i d'alt potencial vivencial.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  3.841m2
  Autor:
  Calderon-Folch Arquitectes
  Contractista:
  Copisa
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  De gener 2010
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  D’octubre 2008
 • Habitatges:
  33
  Locals:
  3
  Trasters:
  3
  Places d'aparcament:
  36
;