Què sabem de la qualitat de l'aire?

Home fent exercici a Collserola amb la ciutat al fons
Dades Personals
Edat
*
Sexe
*
Nivell educatiu
*
En actiu laboralment
*
Enquesta metropolitana 2021
Què saps de la qualitat de l'aire?
*
I de la contaminació atmosfèrica?
*
Saps quins són els contaminants atmosfèrics que afecten més la població en el teu municipi?
*
Saps la diferència entre emissió i immissió?
*
Saps qui genera aquests contaminants?
*
En el teu dia a dia, com et desplaces per anar a la feina/a l'escola?
*

Protecció de dades

Us informem que les vostres dades seran incorporades a una base de dades responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per portar a terme el tràmit i la sol·licitud. Les vostres dades no seran cedides a tercers i un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB. Per a més informació, consulteu la nostra Política de privacitat.

Per tal d'accedir, rectificar o suprimir les vostres dades i exercir la resta dels vostres drets podeu adreçar-vos a Serveis Jurídics, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 62, núm. 16-18, edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona, adjuntant una còpia del DNI, o bé a través instància genèrica del portal web.