DiàlegsPSAMB

Es tracten de sessions de reflexió sobre el Pla de Sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB)


El Pla de Sostenibilitat de l'AMB (PSAMB) conté un gran volum de dades i eines a disposició de qui les vulgui consultar. Durant el 2015 es duran a terme diferents sessions dels "Diàlegs" per presentar els treballs, estudis i accions més destacades que es realitzin.

Totes les sessions, de 2h de durada i itinerants pel territori metropolità, compten amb la presència d'experts que aporten el seu punt de vista. També poden participar gestors que mostren les eines desenvolupades en el PSAMB.

Consultar

Sessions realitzades

Consulteu la documentació sobre les sessions (2014-2016)

Diàleg 5: presentació dels estudis del PSAMB de la Direcció de Serveis Ambientals (DSA) en col·laboració amb la Direcció de Serveis d'Espai Públic (DSEP)

Sessió del 24 de novembre de 2016

Diàleg 3: sessió sobre l'educació ambiental

Sessió del 21 d'octubre de 2014

Diàleg 2: biodiversitat a l'AMB, patrons, tendències i pressions associades

Sessió del 23 de setembre de 2014

Diàleg 1: els efectes del canvi climàtic

Sessió del 29 de maig de 2014