Introducció a la sostenibilitat: què és i com hi estem implicats?

Itinerari transversal per a alumnes de ESO

Itinerari transversal per a alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO

Públic:
Formació reglada
Eix del PMES:
Cicle de l'aigua
Energia i canvi climàtic
Mobilitat sostenible
Recursos i residus
Salut ambiental
Territori, ecologia i biodiversitat
Descripció:
La finalitat d'aquest itinerari és entendre els principals camps d'acció de l'AMB en matèria de sostenibilitat: el cicle urbà de l'aigua, la gestió de residus, la mobilitat sostenible, la contaminació, el canvi climàtic i la gestió dels parcs urbans. Tanmateix, es promouen hàbits responsables en cada un dels camps tractats amb la intenció de construir un model de societat més just i sostenible.
Continguts curriculars

 • Continguts bàsics
  • Cicle urbà de l'aigua
  • Gestió de residus
  • Consum responsable
  • Mobilitat sostenible
  • Contaminació acústica i atmosfèrica
  • Energies renovables
  • Canvi climàtic
  • Biodiversitat
  • Parcs urbans
  • Hàbits sostenibles

 • Objectius
  • Conèixer les competències de l'AMB en relació al cicle urbà de l'aigua i a la gestió de residus.

  • Introduir les instal·lacions i els diferents tipus de tractament als que es sotmeten els residus i les aigües residuals al territori metropolità.

  • Prendre consciència del valor econòmic i ambiental de l'aigua, així com de la responsabilitat de retornar-la al medi en un estat adequat.

  • Conèixer els diferents tipus de residus municipals i introduir la prevenció i reutilització com a mitjans per assolir un consum més responsable i reduir la generació de residus en la nostra vida quotidiana.

  • Reflexionar sobre la importància de l'acció individual per a la promoció de millores ambientals i socials.

  • Conèixer la problemàtica de la contaminació atmosfèrica, el seu efecte sobre la salut ambiental i les energies renovables.

  • Reflexionar sobre accions individuals o col•lectives que es poden desenvolupar des de l'àmbit públic i privat per a millorar la qualitat de l'aire, especialment pel que fa al transport, la mobilitat interurbana i el consum.

  • Conèixer el canvi climàtic i les seves conseqüències.

  • Descobrir el paper dels parcs urbans en la millora de la qualitat ambiental de les ciutats, en la mitigació i adaptació al canvi climàtic i en la conservació de la biodiversitat.
 • Competències bàsiques
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Aprendre a aprendre
  • Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria
  • Competència social i ciutadana
 • Metodologia
  Debat o contrast de punts de vista, exposició de continguts, diàleg educador/a- alumnat, exercitació pràctica, observació i experimentació, recerca de solucions, respostes intuïtives o suposicions.
Estructura de l'itinerari

L'itinerari consta de 5 activitats (a escollir entre activitats a l'aula, visites a instal·lacions i activitats a l'entorn) amb les seves respectives activitats prèvies i posteriors. Es recomana realitzar l'itinerari en l'ordre especificat a continuació:

Itinerari transversal per a alumnes de ESO

Pas a pas

A continuació us expliquem com realitzar l'itinerari pas a pas. Recordeu que per participar a les activitats cal reservar prèviament trucant al 93 238 93 51 o bé enviant un correu electrònic a reserves.compartim@amb.cat.