Recollida selectiva

La reducció també s'assoleix a través de la recollida selectiva. És un sistema que facilita la recuperació de materials i disminueix la quantitat de residus que aniran a parar a dispositius finalistes, com la incineració i o el dipòsit.

Sistema de separació de residus

Aquest sistema facilita en gran mesura en el correcte tractament d'aquests mateixos. Hi ha diversos models de separació segons el volum i la quantitat dels residus. Cada ajuntament decideix quin utilitza en funció de les seves necessitats. Tanmateix, en tots els casos la col·laboració dels ciutadans és vital.

Fraccions bàsiques

La recollida selectiva està pensada per a aquells residus que es generen de manera més habitual. El primer objectiu de la recollida selectiva és separar i recuperar la màxima quantitat de materials, i el segon, disminuir tant com es pugui el volum de residus que s'han de sotmetre a tractaments finalistes.

Residus especials

Les deixalleries o punts verds (en el cas de Barcelona) són instal·lacions on els ciutadans poden portar els residus especials per als quals no hi ha contenidors específics al carrer ni un sistema de recollida domiciliària. A hores d'ara cada municipi disposa, com a mínim, d'una deixalleria o punt verd.

Voluminosos

Les plantes de tractament de voluminosos són instal·lacions on se separen els residus que, com que tenen unes grans dimensions, no es poden recollir segons el sistema de recollida segregada habitual. Es tracta, principalment, de mobles vells i altres materials derivats de fusta i de residus d'aparells elèctrics i electrònics de gran volum.

Més informació sobre la separació i la recollida selectiva
Prova: $provaURL