Malbaratament alimentari

El malbaratament alimentari és una problemàtica amb importants conseqüències a nivell socioeconòmic i mediambiental. Cal impulsar accions per potenciar el bon aprofitament dels aliments i reduir la fracció orgànica en un 2% el 2016.

Situació
Si evitéssim el malbaratament alimentari estalviaríem més de 800 milions d'euros.
Actuacions
Els eixos d'actuació de l'AMB són investigar sobre el malbaratament alimentari, participar en projectes locals d'aprofitament dels excedents dels sectors de la distribució i la restauració, i impulsar actuacions destinades a promoure bones pràctiques entre la ciutadania .

Tots aquests eixos estan orientats a prevenir la generació de residus orgànics al territori metropolità i a reduir les repercussions socials i econòmiques del malbaratament alimentari.
 • Investigar
  Propiciar processos de recerca per a la prevenció de residus i divulgar‐ne els resultats.

  Ajuts a la recerca

  L'AMB convoca cada any una sèrie d'ajuts a la recerca, els dota econòmicament (3.000 € per projectes i 700€ per la direcció universitària) i estableix prioritats. Potenciar la recerca universitària en temes de prevenció suposa establir una estreta col·laboració amb els professors, amb les universitats i amb els estudiants.

  Les universitats valoren positivament aquesta col·laboració perquè els permet treballar en temes reals que tindran una aplicació a la gestió municipal i metropolitana. Normalment es proposen fer recerca sobre temes que tenen interès científic i de gestió. Pel que fa al malbaratament alimentari, en els darrers anys hem de citar:

  2012 Anna Nualart: Estudi del malbaratament alimentari al servei de menjador escolar de dos centres de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Del Màster d'Intervenció Ambiental de la UB.
  2013 Raquel Díaz: Som conscients del malbaratament alimentari que generem? Percepció social i proposta de mesura. Del Màster de Sostenibilitat de la UPC.

  Diego Teruel (Associació Observatori Sociodemogràfic de les Terres de Lleida): Estudi sobre les estratègies del col·lectiu immigrant per evitar el malbaratament d'aliments. De la Universitat de Lleida.
  2014 Cristina Garrido: Malbaratament alimentari a l'àmbit públic de Tiana. De la Universitat Autònoma de Barcelona.


  Projectes de recerca

  • Reavaluació de la generació de residus alimentaris evitables al servei de menjador escolar d'un centre de l'àrea metropolitana de Barcelona
  Un dels projectes 2012 que va rebre finançament d'ajuts a la recerca per a la prevenció de residus (Anna Nualart) va consistir en la realització d'una diagnosi de la generació de residus alimentaris evitables al servei de menjador de dues escoles de l'àrea metropolitana de Barcelona.

  Un cop acabada la diagnosi, es va fer un retorn dels resultats de l'estudi a la direcció dels centres. Durant el curs següent, l'escola Virolai va desenvolupar i implementar un pla de millora del seu servei de menjador incorporant algunes de les vies d'intervenció proposades a la diagnosi. Aquest projecte de recerca de reducció de residus el va dur a terme l'alumna Anna Nualart Nieto, amb la tutoria de la professora Ángela Castrechini, de la Universitat de Barcelona.

  A fi d'avaluar l'efectivitat de la intervenció, s'ha realitzat una segona sèrie de caracteritzacions dels residus alimentaris de la cuina i menjador del centre per comparar-la amb els resultats de les caracteritzacions efectuades el març del 2012.

  Destaca

  L'estudi "Reavaluació de la generació de residus alimentaris evitables al servei de menjador escolar d'un centre de l'àrea metropolitana de Barcelona" ha estat elaborat durant la primavera de 2014 per la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona. El pressupost ascendeix a 3.024,50 € sense IVA, 3.659,65 €, 21 % IVA inclòs.

  • És el malbaratament alimentari un problema estructural o conjuntural?
  Amb la voluntat de potenciar i desenvolupar projectes per disminuir el malbaratament dels aliments aptes per al consum i reduir els residus orgànics, es considera indispensable tenir elements sòlids per definir el contingut i el disseny de les accions a realitzar.

  Per analitzar en profunditat aquesta problemàtica, identificar els diferents actors que intervenen en la cadena del malbaratament alimentari i els  factors que el propicien, s'ha encarregat al CREDA (Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari) de la UPC, la realització del projecte És el malbaratament alimentari un problema estructural o conjuntural? Els responsables de l'elaboració d'aquest treball i del seu seguiment són: Raquel Díaz, estudiant de doctorat; Doctora Montserrat Costa, investigadora del CREDA; Doctor José Mº Gil, Director del CREDA.

  Destaca

  El projecte tindrà una durada de 12 mesos, a partir de l'1 de juny de 2014. El pressupost ascendeix a 17.500 € sense IVA, 21.175 € amb IVA inclòs.

  • Projecte europeu REFRESH

  A través del grup de recerca CREDA, vinculat a la Universitat Politècnica de Catalunya, ens ha arribat informació sobre el projecte REFRESH que, amb diferents socis europeus, treballarà per conèixer i combatre el malbaratament alimentari en tots els punts de la cadena. Hi participen socis de Bèlgica, el Regne Unit, Holanda, Itàlia, França, Alemanya, Eslovènia, Suècia, Àustria. La Xina actua com a element de comparació. D'Espanya només el CREDA hi participa.

  La Secció de Prevenció ha valorat molt positivament la proposta, tant pels objectius que compartim com pels possibles resultats d'aliances estratègies amb les ciutats europees líders en prevenció i reducció de residus.

  Destaca

  Com que el projecte compta amb un finançament 100% europeu, no hi ha prevista cap despesa.
  Publicacions

  Recull que integra tres treballs de recerca sobre malbaratament alimentari de les últimes convocatòries d'ajuts a la recerca universitària per a treballs de final de carrera que convoca l'AMB.

  El recull també inclou un projecte que deriva d'aquests treball de recerca.

  Els treballs d'aquest recull estan realitzats des de diferents perspectives i amb metodologies diverses, i aborden aquesta problemàtica del malbaratament alimentari tan punyent avui dia, aportant coneixement per definir polítiques públiques i actuacions metropolitanes efectives que contribueixen a transformar la realitat.

  Consultar
 • Participar
  Prendre part i representar els municipis en tots els fòrums de la cadena de producció, recollida i tractament de residus per incentivar la prevenció.

  Projectes de participació

  • Millora i ampliació del pla d'aprofitament d'excedents alimentaris a Cornellà de Llobregat

  L'AMB va encarregar a BCN Ecologia Urbana un estudi per millorar i ampliar el pla d'aprofitament d'excedents alimentaris que l'Ajuntament va iniciar el mes de juny de 2012 amb la recollida al Mercat del Centre i a alguns comerços de l'entorn, per aprofitar l'aliment apte per al consum però no comercialitzable.

  L'objectiu del projecte és doble. D'una banda, reduir els residus que generen els aliments encara consumibles però que es llencen i, d'altra, donar resposta a la creixent demanda social d'ajudes alimentàries.

  Tots aquests aliments i els provinents de donacions d'aliments secs de llarga durada de la Unió Europea, via Creu Roja, així com altres donacions i grans recaptes, es concentren a la Botiga Solidària que funciona des del desembre de 2012 i es troba situada a Can Bagaria, en un local cedit per l'Ajuntament. Està gestionada per l'Associació Botiga Solidària que agrupa unes 30 entitats locals i uns 100 voluntaris. Les cistelles d'aliments es lliuren a les persones beneficiàries, d'acord amb les prescripcions i criteris del Departament d'Acció Social de l'Ajuntament.

  Els objectius de l'estudi realitzat són:
  1. Formular els procediments i les propostes tècniques, econòmiques i logístiques necessàries per desenvolupar l'ampliació i millora del projecte de Cornellà de Llobregat, per assolir l'objectiu d'augmentar la quantitat d'aliment consumible però no comercialitzable canalitzat i recuperat per al seu aprofitament al municipi.
  2. Dissenyar l'estratègia i definir les bases perquè el projecte serveixi com a prova pilot i com a exemple metodològic per poder exportar el model a altres municipis metropolitans.
  Finalitzat aquest treball, es va redactar un Conveni que té per objecte establir les condicions de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMB, d'acord amb les solucions que proposa l'estudi realitzat per BCN Ecologia, així com promoure l'extensió del model a altres municipis de l'àmbit metropolità.

  Publicacions

  Guia d'acció local. L'experiència de la Botiga Solidària de Cornellà de Llobregat

  Publicació en format electrònic destinada, sobretot, a responsables i tècnics municipals. Està estructurada en tres blocs:
  • Breu apunt sobre el concepte i les dades del malbaratament alimentari a Catalunya.
  • Idees i propostes a tenir en compte a l'hora de plantejar un projecte d'aprofitament d'excedents alimentaris, ja que darrera de la voluntat solidària de les persones han d'existir també uns procediments de treball sòlids que en reforcin la imatge i en garanteixin la viabilitat a llarg termini.
  • Descripció de l'experiència de la Botiga Solidària de Cornellà de Llobregat.
 • Organitzar
  L'objectiu és capacitar les persones perquè s'impliquin de forma activa en l'aprofitament dels aliments. Per aquest motiu n'hi ha dos tipus d'activitats de sensibilització.

  Tallers de Cuina d'aprofitament

  En el marc del programa de prevenció de residus Reparat Millor que nou, es realitzen tallers d'aprofitament alimentari tant al centre Reparat de Barcelona (Carrer Sepúlveda 45-47), com a diversos punts de l'àrea metropolitana, amb els tallers itinerants que s'organitzen a demanda dels ajuntaments, casals, centres cívics, biblioteques i associacions diverses.

  Aquests tallers són eminentment pràctics i participatius i inclouen tot un seguit de bones pràctiques per aplicar de forma quotidiana, des de la compra i l'emmagatzematge dels aliments fins a les receptes culinàries d'aprofitament.

  Estand ambulant sobre la prevenció del malbaratament alimentari

  Segons les dades de l'ARC, a Catalunya es llencen, cada any, més de 260.000 tones de productes alimentaris que podrien ser aprofitats. Aquesta xifra indica que es malbarata prop de 35 kg de menjar/persona/any. Per tant, és necessari dur a terme actuacions orientades a disminuir aquest malbaratament.

  Per saber com orientar les accions a realitzar, s'ha de tenir en compte que una part important del malbaratament es produeix a l'àmbit domèstic. Aquesta dada indica que cal desenvolupar actuacions en aquest context.

  D'altra banda, segons l'estudi de Raquel Díaz (Ajuts a la recerca, 2013: Som conscients del malbaratament alimentari que generem? Percepció social i proposta de mesura. Del Màster de Sostenibilitat de la UPC) la ciutadania, en general, no té aquesta percepció, sinó que atribueix la responsabilitat dels ciutadans molt per darrere de la recol·lecció, de la indústria alimentària i del sector de la restauració. Per tant, s'ha de capgirar aquesta impressió que no correspon a la realitat i donar eines i recursos per actuar com a persones responsables tot assumint bones pràctiques d'aprofitament alimentari.

  Per tot això s'ha produït un estand interactiu on les famílies poden adquirir fórmules útils i senzilles d'aprofitament per aplicar de forma quotidiana, des de la planificació de la compra, l'emmagatzematge, la conservació dels aliments i receptes d'aprofitament.
Projectes i recursos
Desenvolupament de projectes als municipis metropolitans i planes web d'entitats i administracions amb continguts de consulta, eines i recursos sobre el malbaratament alimentari.
 • Projectes
  Barcelona
  Ens ho mengem tot aquest programa proposa dedicar una setmana de cada mes, de gener a maig, a analitzar i estudiar el grau de malbaratament d'un determinat aliment protagonista: el pa, el iogurt, la carn, el peix i la patata per al curs 13-14 o la taronja, les llenties, el peix, el pollastre i la mongeta tendra pel curs 14-15.

  Cada setmana es proposen un seguit d'accions per conèixer la procedència dels aliments que es consumeixen al menjador escolar, quantificar el malbaratament de l'aliment, si és que n'hi ha, difondre consells per evitar aquest malbaratament i analitzar la petjada ecològica dels elements malbaratats.


  Cornellà de Llobregat

  La Botiga Solidària és un projecte comunitari que té com a objectiu donar resposta a la creixent demanda d'aliments de primera necessitat per part d'un sector de la població que es troba en situació de vulnerabilitat.

  La Botiga Solidària obre dues tardes a la setmana i compta amb uns 70 voluntaris que realitzen les tasques de recollida, emmagatzematge, organització de les cistelles i gestió del lliurament. Per al sosteniment de la Botiga es compta amb la col·laboració ciutadana, dels comerços i mercats, d'entitats, i a més s'han sol·licitat ajudes a institucions socials públiques i privades.

  Actualment, ofereix ajuda a prop de 600 famílies de Cornellà, més d'1.500 persones.  El Prat de Llobregat
  Projecte Punt Solidari, projecte global de suport alimentari per a famílies derivades des dels serveis socials municipals a Càritas i Creu Roja.

  Amb aquestes entitats es coordina la derivació professional des dels serveis d'atenció social primària, de les famílies amb problemes econòmics severs. També es coordina amb elles el recapte local d'aliments, la recollida, la compra, magatzem i distribució dels aliments i altres bens en forma de prestació i mitjançant un sistema de lots.

  A través d'un sistema informàtic s'estableix una xarxa de donacions, compra, gestió i distribució dels aliments i altres bens entre les famílies que ho necessiten.  Sant Cugat del Vallès

  Mavieici és una plataforma digital destinada a evitar el malbaratament d'aliments, de manera que les empreses adherides podran vendre els productes sobrants a un preu reduït o fins i tot de manera gratuïta.

  La intenció és donar l'oportunitat als santcugatencs que tenen pocs recursos d'adquirir aquests productes bàsics. Les entitats que hi vulguin col·laborar han de crear un perfil a la plataforma i informar de l'estoc de productes sobrants. D'aquesta manera, també és lluita contra el malbaratament d'aliments.

  Aquesta plataforma va guanyar el certamen LLGA Cities Pilot the Future 2014 en la categoria que convoca Sant Cugat.
 • Recursos
  Som gent de profit
  L'Agència de Residus de Catalunya, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, han endegat una campanya per conscienciar la població de que malbaratant aliments es llencen els diners, els recursos naturals invertits i es desaprofiten recursos molt valuosos. Aquesta campanya inclou diversos recursos, entre les quals hi ha una app mòvil amb receptes, consells per conservar i prevenir i una calculadora de racions que també es pot utilitzar al web. També destaca una exposició itinerant on s'explica l'origen del malbaratament i dóna dades i consells sobre com podem evitar-lo.

  Anar al web

  Som gent de profit. La sèrie

  Plataforma d'aprofitament dels aliments
  La Plataforma Aprofitem els Aliments (PAA) està formada per diferents persones i entitats lligades a la prevenció del malbaratament alimentari. Aquesta plataforma disposa d'un manifest on persones, entitats, i institucions públiques i privades som conscients, en signar-ho, que l'eradicació del malbaratament alimentari -tot garantint la seguretat alimentària- necessita d'un treball continuat que supera accions puntuals. Signar el compromís significa comprometre's a col·laborar en la sensibilització, el suport a la recerca, la informació, la transparència i la promoció d'accions contra el malbaratament alimentari.

  Anar al web

  El Banc dels aliments
  El Banc dels Aliments és una fundació benèfica privada, independent i sense ànim de lucre, que té com a objectiu lluitar contra la fam d'aquí, evitar que els aliments consumibles però no comercialitzables siguin destruïts i, finalment, fer-los arribar a les persones més necessitades del nostre entorn més immediat.

  Anar al web

  Altres webs amb recursos
  El Valor dels Aliments projecte de la Fundació ENT, Associació de Naturalistes de Girona i Associació Espai Ambiental per visibilitzar les causes del malbaratament alimentari relacionades amb la pèrdua de valor ambiental, cultural i econòmic dels aliments.
  Pensa, compra, cuina, menja. El menjar no es llença web de l'Ajuntament de Barcelona per evitar el malbaratament alimentari. Ofereix informació, conseels i recursos, com ara una guia, amb l'objectiu de promoure un canvi d'hàbits que permeti reduir el malbaratament alimentari a les nostres llars.

  Estudi de la FAO "Global food losses and food waste" que crida l'atenció sobre el fet que cada any 1300 milions de tones de menjar (un terç del produït al món) es perden o malbaraten.

  Informació i recursos de la Generalitat de Catalunya amb consells als consumidors i a les empreses,  recursos per a les escoles, audiovisuals, dades estadístiques, actualitat, documentació, etc.

  Love Food Hate Waste és una iniciativa del WRAP, una organització sense afany de lucre que compte amb finançament del govern britànic, que vol concienciar de la necessitat de reduir el malbaratament d'aliments i ens ajuda a pendre mesures.

  Conferències de Tristram Stuart, l'investigador de La universitat de Sussex i autor del llibre "Despilfarro" on denuncia el malbaratament alimentari que es produeix en el món. Segons Stuart, només els 40 milions de tones d'aliments malbaratats als EUA cada any podrien alimentar els 1.000 milions de persones que se'n van al llit amb fam cada dia.

  Recicla't a la cuina, aprofitem-ho tot! és una campanya impulsada pel Consell Comarcal de l'Anoia que té per objectiu inventar i difondre un tipus de cuina pròpia de la comarca, de baix impacte ambiental i econòmica, que contribueixi a la prevenció de residus a la cuina i fomenti la recollida selectiva dels residus domèstics a les llars de la comarca.

  No llencem ni una mica consell, recursos i activitats.
Prova: $provaURL