Triatge de FIRM

Tornar

Molins de Rei

Imatge de la instal·lació

La planta de triatge de Molins de Rei és una planta de selecció d'envasos que dóna servei majoritari als municipis metropolitans que fan servir el sistema de quatre fraccions o residu mínim.

Localització: Aiguaderes, 15 (Polígon industrial de la Riera del Molí) Molins de Rei

Què fa

Aquesta planta separa i embala per material els envasos procedents del contenidor de fracció inorgànica del residu municipal (FIRM), a fi d'enviar cada material al reciclador corresponent.

A la instal•lació es recuperen metalls (ferralla i alumini), brics i plàstics de diferents tipus, com ara polietilè d'alta densitat, PEAD, film o polietilè de baixa densitat, PEBD, polietilè tereftalat, PET, i una barreja de plàstics com el polipropilè, PP, clorur de polivinil, PVC, i poliestirè expandit, EPS, entre altres.

Encara que no hauria d'arribar-hi, la planta també recupera paper, cartró i vidre.

Un cop separats, els materials reciclables es premsen en bales per tal de facilitar-ne l'emmagatzematge i el transport cap a les empreses recicladores i centres autoritzats que designi Ecoembes.

Planta de triatge d'inorgànica de Molins de Rei
Planta de triatge d'inorgànica de Molins de Rei
Separació manual

Durant la primera separació manual s'eliminen materials grans que no hauríen d'arribar a la planta (impropis voluminosos). Aquests materials aniran a un dipòsit controlat.

També se separen altres materials no voluminosos, com el paper i cartró, que tampoc pertànyen a la fracció inorgànica. Aquests altres maetrials es premsen i s'embalen per lliurar-los als recicladors que deteermina Ecoembes.

Garbell rotatiu

El garbell rotatiu és un cilindre amb orificis de 70mm, que sedassa els residus segons la mida. Els residus més petits cauen pels orificis i els més grans atravessen el garbell.
Els residus que cauen són sobretot restes orgàniques i objectes petits. Atès que no són reciclables, es premsen i s'envien a un dipòsit controlat.
A la sortida del garbell hi arriben els residus de mida superior als 70mm. Aquests residus són en bona part reciclables, però cal seleccionar-los per material.

Separador manual

Durant la segona separació manual s'extreuen diversos plàstics: opac natural i de color (polietilè d'alta densitat, PEAD), tou i film (polietilè de baixa densitat, PEBD), transparent (polietilè tereftalat, PET) i una barreja (polipropilè, clorur de polivinil -PVC- i poliestirè expandit -EPS).
Cada tipus de plàstic es premsa per facilitar-ne el transport i s'envia a la planta de reciclatge que determini Ecoembes per fer-ne materials nous.

Electroimant

Atreu i separa els objectes que contenen ferro, com ara llaunes fèrriques.

Les llaunes es premsen i es lliuren als recicladors que determini Ecoembes per fer-ne materials nous.

Inductor de Foucault

Repel·leix i separa les llaunes d'alumini i els brics, que també contenen una capa fina d'alumini a l'interior.

Les llaunes, per una banda, i els brics, per l'altra, es premsen i es lliuren akls recicladors corresponents per fer-ne materials nous.

Què tracta

La planta de triatge de Molins de Rei tracta la fracció inorgànica del residu municipal (FIRM) del model de residu mínim dels contenidors.

Evolució i millores

Els residus de la fracció inorgànica representen el 60 % de tots els residus que es recullen als municipis amb residu mínim. Separar-los correctament —usant els contenidors específics per desfer-se'n i separant-los bé de la brossa orgànica— és el primer pas per gestionar-los de manera sostenible.

La planta de Molins de Rei s'ha dedicat des del 1999 a separar els residus inorgànics reciclables dels no reciclables, i a classificar-los per tipus de material, de manera que es puguin usar per recuperar materials.

Actualment, la separació que fa la planta de triatge de Molins de Rei permet recuperar aproximadament el 16 % del total de materials diversos que hi entren, com plàstics, brics, alumini i ferralla, entre altres.

Gràcies a la separació que fan aquesta planta, la resta de plantes de triatge i altres instal·lacions com els ecoparcs, és possible acostar-nos a l'objectiu de reciclatge del 50 % dels residus que s'ha establert al Programa metropolità de gestió de residus municipals (PMGRM) 2009-2016.

A més, reciclar els residus evita haver-los de donar un tractament finalista (deposició controlada o incineració). Això vol dir que el reciclatge també minimitza la necessitat de destinar espais al territori per ubicar-hi abocadors.

Diagrama de fluxos

Disseny de la instal·lació


Disseny de la instal·lació
Tipus de tractament Tractament mecànic de la fracció FIRM
Capacitat de tractament (t/any) 16.500
Materials  recuperats i recursos obtinguts PEAD natural i de color, PEBD, PET, una barreja de PP, EPS i altres, metalls (ferralla i alumini), brics, vidre, paper i cartró.
Superfície (m2) 4.000
Any de posada en marxar 1999
Any reenginyeria 2014

Dades emissions

Gràfic Evolució de les emissions de GEH total planta de triatge de Molins de Rei

Informe 2015-2016
Informe 2011-2014

 • Planta de triatge de residus inorgànics municipals de Molins de Rei


  Planta de triatge de residus inorgànics municipals de Molins de Rei

  Tema:
  Residus, Sostenibilitat
  Tipus:
  Visita guiada
  Públic:
  Educació en el lleure, Entitats i associacions, Formació no reglada, Ciutadania, Famílies, Primària. Cicle superior (10-12 anys), ESO. 1r cicle (12-14 anys), ESO. 2n cicle (14-16 anys), Educació secundària postobligatòria (16-18 anys), Cicle formatiu de grau mig, Cicle formatiu de grau superior, escolar.graus, escolar.postgraus, escolar.masters
  On:
  Molins de Rei
  Quan:

 • Planta de triatge de Molins de Rei
  Dossier

  Planta de triatge de Molins de Rei

  Tema:
  Residus
  Tipus:
  Didàctic
  Públic:
  Formació reglada
  Subpúblic:
  Primària. Cicle superior (10-12 anys)
  Edició:
  Dossier
  Suport:
  Electrònic, Paper

Localització

Com anar-hi?
Transports al voltant de...
Prova: $provaURL