Normativa, presentació de projectes i campanyes

| Tema: Residus, Sostenibilitat, Tractament de residus

Tipus: Ambientals

Contenidor residus

RD 553/2020 sobre el trasllat de residus a Catalunya Cristina Heras. Agència de Residus de Catalunya (ARC).

Campanya HORECA per a la millora de la recollida selectiva. Lorena Gómez. (CARAT-MKTG).

Presentació dels tallers «Millor que nou» itinerants Àles Piñol i Carmen Marín. Direcció de Prevenció i Gestió de Residus de l'AMB.

Explicació del Projecte CEBA. Joan Carles Fernández. Servei anàlisi I+D.

Programa del seminari

Prova: $provaURL