Guia d'usuaris per a generadors de baixes emissions atmosfèriques

Tornar
Guia d'usuaris per a generadors de baixes emissions atmosfèriques
 • Tema: Contaminació
 • Públic: Especialitzat
 • Tipus: Tècnic
 • Edició: Guies
 • Suports: Electrònic
 • Guia d'usuaris per a generadors de baixes emissions atmosfèriques

  Descarregar

Sinopsi

Estudi orientat a aquelles emissions que, per la seva entitat unitària menor, queden habitualment lluny d'altres fonts com ara, el trànsit rodat o la gran indústria. Cal comprendre el teixit urbà com una trama semicontínua de petits focus emissors, com ara calderes i turbines, provinents tant de petites activitats industrials i de serveis com d'àmbits residencials, que si individualment generen baixes emissions, en el seu conjunt suposen un element de consideració més en el conjunt de fonts de contaminació a reduir.

 • Autor:
 • Editorial:
  AMB
 • Lloc:
  Barcelona
 • Data de publicació:
  2016
 • Idiomes disponibles:
  Català