Eficiència energètica a les llars

Tornar

| Tema: Energia

L'AMB forma tècnics municipals sobre hàbits i accions de sensibilització

Primer taller
Primer taller | Premsa AMB
L'AMB ha iniciat un seguit de tallers de formació a tècnics d'ajuntaments metropolitans sobre eficiència energètica amb l'objectiu de reduir el consum a les llars fins a un 25%. Per fer-ho, els tallers ofereixen als tècnics un seguit d'eines i formació sobre hàbits en relació a l'eficiència energètica,que els ajudarà a realitzar accions de sensibilització cap a la ciutadania, sobre pràctiques correctes respecte de l'eficiència energètica. Un total de 10 ajuntaments metropolitans van participar el passat 16 de juny en la primera sessió de les dues previstes.

El promig de consum elèctric domèstic anual per habitant del territori metropolità és de 1.353 kWh/hab. Havent-hi diferències de consum que oscil·len entre 915 i 1.939 kWh/hab.(any 2012).

Per reforçar l'acció de sensibilitzacio, a partir de la tardor, l'AMB posarà en funcionament un servei de préstec de comptadors del consum elèctric a les llars, per als ajuntaments i entitats socials que realitzin els tallers. Es disposaran de 10 comptadors efergy per dur a terme accions municipals de sensibilització.

Els tallers d'eficiència energètica i el servei de préstec previst a la tardor es realitza dins del PSAMB. Concretament, dins de l'eix 2 d'Energia i canvi climàtic i, dins del Programa Metropolità d' Educació per a la Sostenibilitat.

Prova: $provaURL