Sectors professionals emergents

Vols saber en quin sector professional hi ha el futur?

Icona

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diversos oficis i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

Hi ha empreses que necessiten incorporar nous talents i nous perfils professionals. Aquestes empreses operen en el  sector logístic en àmbits relacionats amb l'emmagatzematge de productes, el packaging, el comerç electrònic o les duanes. Són moltes empreses que treballen en el sector del transport, ja sigui per carretera, marítim o aeri. El perfils professionals són diversos: 

Operadors de trànsit (aeri, marítim, per carretera...), gestors de transport, analistes de sistemes logístics, especialistes en comerç electrònic, tècnics especialistes en logística i compres, magatzem, conductors...

Els que opten per la formació professional vinculada a la logística poden trobar en el sector logístic oportunitats d'inserció laboral superiors al 70 % i amb igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
Logística
Els estudis del sector de la logística, tant d'FP de grau mijtà, com d'FP de grau superior que pots estudiar a l'àrea metropolitana de Barcelona els trobaràs al ssegüents enllaços:

El sector logístic i l'FP a l'AMB
El perfil professional en logística
Comerç internacional (CFGS)
Transport i logística (CFGS)
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional d'informàtica aplicada a la logística (CFGS)

La logística, un sector de futur per als joves

Tríptic informatiu de l'Aliança per a l'FP Dual
Webinar
Directe a Instagram

Puja
Tecnològic
El sector tecnològic és un dels sectors professionals amb més projecció laboral per als propers anys. Demana professionals amb competències tècniques en teconologies i programari. L'augment de les noves tecnologies incrementa la demanda de professionals qualificats en tots els àmbits (industrial, sanitari, logístic, digital, alimentari, químic…), experts en anàlisi de dades, pro­gramació i desenvolupament de programari i d'aplicacions, especialistes en comerç electrò­nic i màrqueting digital i que tinguin bons coneixements en intel·ligència artificial, dades massives, IoT, aprenentatge automàtic, informàtica al núvol, impressió 3D, robòtica, ciberseguretat i cadena de blocs. 

Connecta't a l'FP tecnològica

Perfils tecnològics
Vols formar part de la 4a revolució industrial?

Puja
Prova: $provaURL