Sectors professionals emergents

Vols saber en quin sector professional hi ha el futur?

Icona

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diversos oficis i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.
Logística
La formació professional vinculada a la logística prepara en perfils molt diversos per treballar en les empreses que operen el sector del transport (aèri, marítim i per carretera) i  la logística (productes,  packaging, comerç electrònic o duanes): operadors de trànsit (aèri, marítim i per carretera), gestors de transport, analistes de sistemes logístics, especialistes en comerç electrònic, tècnics en logística i compres, magatzem, conductors..

Les oportunitats d'inserció laboral en el sector del transport i la logística són superiors al 70% i amb igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Els estudis del sector de la logística, tant d'FP de grau mijtà, com d'FP de grau superior que pots estudiar a l'àrea metropolitana de Barcelona els trobaràs al ssegüents enllaços:

El sector logístic i l'FP a l'AMB
El perfil professional en logística
Comerç internacional (CFGS)
Transport i logística (CFGS)
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional d'informàtica aplicada a la logística (CFGS)

La logística, un sector de futur per als joves

Tríptic informatiu de l'Aliança per a l'FP Dual
Webinar
Directe a Instagram

Puja
Tecnològic
El sector tecnològic és un dels sectors professionals amb més projecció laboral per als propers anys. Demana professionals amb competències tècniques en teconologies i programari. L'augment de les noves tecnologies incrementa la demanda de professionals qualificats en tots els àmbits (industrial, sanitari, logístic, digital, alimentari, químic…), experts en anàlisi de dades, pro­gramació i desenvolupament de programari i d'aplicacions, especialistes en comerç electrò­nic i màrqueting digital i que tinguin bons coneixements en intel·ligència artificial, dades massives, IoT, aprenentatge automàtic, informàtica al núvol, impressió 3D, robòtica, ciberseguretat i cadena de blocs. 

Connecta't a l'FP tecnològica

Perfils tecnològics
Vols formar part de la 4a revolució industrial?

Puja
Indústria 4.0
Es tracta d'un sector clau pel futur de l'economia en l'àmbit metropolità. La indústria 4.0 necessita professionals amb competències tècniques i digitals en fabricació mecànica, instal·lació i manteniment, electricitat i electrònica on les tecnologies principals com la realitat augmentada, l'internet de les coses, la simulació, el big data, la ciberseguretat, la robòtica o la impressió en 3D són combinades amb les tècniques avançades de producció.

Indústria 4.0
FP Dual a la Metròpolis
CFGM i CFGS Edificació i obra civil 
CFGM i CFGS Electricitat i electrònica 
CFGM i CFGS Fabricació mecànica 
CFGM i CFGS Instal·lació i manteniment 

Puja
Cures
El sector de les cures socio sanitàries és estratègic, econòmic i clau pel desenvolupament social del territori i necessita comptar amb professionals qualificats en competències tècniques, digitals i humanístiques en l'àmbit social i sanitari centrades en l'atenció integral de la persona.

Sector cures
CFGM i CFGS Serveis socioculturals i a la comunitat 
CFGM i CFGS Sanitat 

Puja
Energia i aigua
El sector de l'energia i l'aigua, enfocat cap a l'economia sostenible i l'estalvi energètic necessita tècnics en les activitats de construcció i instal•lació d'aigua, desenvolupament energètic i d'energies renovables.

La Formació Professional i l'economia circular

Enllaç a cicles CFGM i CFGS 

Puja
Prova: $provaURL