Sectors professionals emergents

Vols saber en quin sector professional és el teu futur?

Icona

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diversos oficis i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.
Logística
La formació professional vinculada a la logística prepara en perfils molt diversos per treballar en les empreses que operen el sector del transport (aèri, marítim i per carretera) i la logística (productes,  packaging, comerç electrònic o duanes): operadors de trànsit (aèri, marítim i per carretera), gestors de transport, analistes de sistemes logístics, especialistes en comerç electrònic, tècnics en logística i compres, magatzem, conductors...

Les oportunitats d'inserció laboral en el sector del transport i la logística són superiors al 70 % i amb igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Els estudis del sector de la logística, tant d'FP de grau mijtà com d'FP de grau superior, que pots estudiar a l'àrea metropolitana de Barcelona els trobaràs als enllaços següents:

El sector logístic i l'FP a l'AMB
El perfil professional en logística
Comerç internacional (CFGS)
Transport i logística (CFGS)
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional d'informàtica aplicada a la logística (CFGS)

La logística, un sector de futur per als joves

Tríptic informatiu de l'Aliança per a l'FP dual
Webinar
Directe a Instagram

Puja
Indústria 4.0
Es tracta d'un sector clau per al futur de l'economia en l'àmbit metropolità. La indústria 4.0 necessita professionals amb competències tècniques i digitals en fabricació mecànica, instal·lació i manteniment, electricitat i electrònica, on les tecnologies principals com la realitat augmentada, l'internet de les coses, la simulació, dades massives, la ciberseguretat, la robòtica o la impressió en 3D són combinades amb les tècniques avançades de producció.

Indústria 4.0
FP dual a la metròpolis
CFGM i CFGS Edificació i obra civil 
CFGM i CFGS Electricitat i electrònica 
CFGM i CFGS Fabricació mecànica 
CFGM i CFGS Instal·lació i manteniment 

Puja
Cures
El sector de les cures sociosanitàries és clau per al desenvolupament social del territori i necessita comptar amb professionals qualificats en competències tècniques, digitals i humanístiques en l'àmbit social i sanitari centrades en l'atenció integral de la persona.

Sector cures
CFGM i CFGS Serveis socioculturals i a la comunitat 
CFGM i CFGS Sanitat 

Puja
Construcció 4.0
Un nou sector emergent al territori de l'àrea és la construcció 4.0. Aquest sector comprèn tota l'economia de l'arquitectura avançada i sostenible i engloba tots els cicles formatius de les famílies professionals d'edificació i obra civil, i de fusta i moble: construcció, obres d'interior, decoració i rehabilitació, projectes d'edificació, projectes d'obra civil, realització i plans d'obres, fusteria i mobles, disseny i moblament.

CFGM i CFGS Edificació i obra civil
CFGM i CFGS Fusta, moble i suro

Puja
La revolució tecnològica
Tots aquests sectors demanen professionals amb competències tècniques en teconologies i programari. L'augment de les noves tecnologies incrementa la demanda de professionals qualificats en tots els àmbits (industrial, sanitari, logístic, digital, alimentari, químic, construcció…), experts en anàlisi de dades, programació i desenvolupament de programari i d'aplicacions, especialistes en comerç electrònic i màrqueting digital i que tinguin bons coneixements en intel·ligència artificial, dades massives, IoT, aprenentatge automàtic, informàtica al núvol, impressió 3D, robòtica, ciberseguretat i cadena de blocs, etc.

Connecta't a l'FP tecnològica

Perfils tecnològics
Vols formar part de la 4a revolució industrial?

Puja
Energia i aigua
El sector de l'energia i l'aigua, enfocat cap a l'economia sostenible i l'estalvi energètic necessita tècnics en activitats de construcció i instal·lació d'aigua, desenvolupament energètic i energies renovables.

La formació professional i l'economia circular
CFGM i CFGS 

Puja