Sectors professionals emergents

Vols saber en quin sector professional és el teu futur?


La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diversos oficis i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

Logística

La formació professional vinculada a la logística prepara en perfils molt diversos per treballar en les empreses que operen el sector del transport (aèri, marítim i per carretera) i la logística (productes,  packaging, comerç electrònic o duanes): operadors de trànsit (aèri, marítim i per carretera), gestors de transport, analistes de sistemes logístics, especialistes en comerç electrònic, tècnics en logística i compres, magatzem, conductors...

Les oportunitats d'inserció laboral en el sector del transport i la logística són superiors al 70 % i amb igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Els estudis del sector de la logística, tant d'FP de grau mijtà com d'FP de grau superior, que pots estudiar a l'àrea metropolitana de Barcelona els trobaràs als enllaços següents:

El sector logístic i l'FP a l'AMB
El perfil professional en logística
Comerç internacional (GS)
Transport i logística (GS)
Activitats Comercials, perfil professional Logística (GM)
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional d'informàtica aplicada a la logística (GS)

La logística, un sector de futur per als joves

Tríptic informatiu de l'Aliança per a l'FP dual
Webinar
Directe a Instagram

 

 


Puja
Indústria intel·ligent

Es tracta d'un sector clau per al futur de l'economia en l'àmbit metropolità. La indústria 4.0 necessita professionals amb competències tècniques i digitals en fabricació mecànica, instal·lació i manteniment, electricitat i electrònica, on les tecnologies principals com la realitat augmentada, l'internet de les coses, la simulació, dades massives, la ciberseguretat, la robòtica o la impressió en 3D són combinades amb les tècniques avançades de producció.

Indústria 4.0
FP dual a la metròpolis
Edificació i obra civil (GM)
Edificació i obra civil (GS)
Electricitat i electrònica (GM)
Electricitat i electrònica (GS)
Fabricació mecànica (GM)
Fabricació mecànica (GS)
Instal·lació i manteniment (GM)
Instal·lació i manteniment (GS) 


Puja
Cures sociosanitàries

El sector de les cures sociosanitàries és clau per al desenvolupament social del territori i necessita comptar amb professionals qualificats en competències tècniques, digitals i humanístiques en l'àmbit social i sanitari centrades en l'atenció integral de la persona.

Sector cures
Sanitat (GM)
Sanitat (GS)
Serveis socioculturals i a la comunitat (GM) 
Serveis socioculturals i a la comunitat (GS) 


Puja
Mobilitat Sostenible i vehicle elèctric

Un sector que s'està transformant i demana perfils professionals especialitzats en fabricació i integració de components de fàbrica (especialistes en programació/informàtica, sofware vehicle connectat, ciberseguretat, sensòtica); especialistes en venda i manteniment de vehicles, reparació de components electrònics. I finalment demana perfils d'instal·ladors elèctrics en infraestructures de recàrrega, especialites en gestió de càrrega associada a xarxes intel·ligents i manteniment d'instal·lacions automatitzades.

Transport i manteniment de vehicles (GM)
Transport i manteniment de vehicles (GS)


Puja
Energies renovables

El sector de l'energia i l'aigua, enfocat cap a l'economia sostenible i l'estalvi energètic necessita tècnics en activitats de construcció i instal·lació d'aigua, desenvolupament energètic i energies renovables.

La formació professional i l'economia circular
Energies i aigua (GM)
Energies i aigua (GS)
Instal·lació i manteniment (GM)
Instal·lació i manteniment (GS)
Sector energies renovables (estudi)
Sector energies renovables (díptic)


Puja
Construcció 4.0

Un nou sector emergent al territori de l'àrea és la construcció 4.0. Aquest sector comprèn tota l'economia de l'arquitectura avançada i sostenible i engloba tots els cicles formatius de les famílies professionals d'edificació i obra civil, i de fusta i moble: construcció, obres d'interior, decoració i rehabilitació, projectes d'edificació, projectes d'obra civil, realització i plans d'obres, fusteria i mobles, disseny i moblament.

Edificació i obra civil (GM)
Edificació i obra civil (GS)
Fusta, moble i suro (GM)
Fusta, moble i suro (GS)


Puja
La revolució tecnològica

Tots aquests sectors demanen professionals amb competències tècniques en teconologies i programari. L'augment de les noves tecnologies incrementa la demanda de professionals qualificats en tots els àmbits (industrial, sanitari, logístic, digital, alimentari, químic, construcció…), experts en anàlisi de dades, programació i desenvolupament de programari i d'aplicacions, especialistes en comerç electrònic i màrqueting digital i que tinguin bons coneixements en intel·ligència artificial, dades massives, IoT, aprenentatge automàtic, informàtica al núvol, impressió 3D, robòtica, ciberseguretat i cadena de blocs, etc.

Connecta't a l'FP tecnològica

Perfils tecnològics
Vols formar part de la 4a revolució industrial?


Puja