Suport

La col·laboració entre l'AMB i la Fundació BCN Formació Professional permet ampliar l'àmbit d'actuació de la Fundació a tot el territori metropolità

Estudiants a l'aula digital
Accions de suport

La formació professional és fonamental per al desenvolupament del teixit productiu metropolità i per a les persones i la millora de la seva ocupabilitat. Les accions de suport s'encaminen a:

  • Foment i suport a la innovació en l'FP acompanyant centres de l'AMB en processos i projectes d'innovació.
  • Organització de taules sectorials (TSFI) de reflexió i debat sobre l'FP, el territori i el mercat laboral, i accions de foment de la relació entre centres i empreses.
  • Impuls de l'Observatori com a eina de coneixement i anàlisi de les tendències de l'FP i el mercat de treball.
  • Internacionalització de l'FP amb projectes i accions destinats a promoure la mobilitat dels alumnes i centres d'FP.
  • Difusió de l'oferta d'FP del territori a través de la Guia FP.
Convenis

Per portar a terme aquesta ampliació territorial de les actuacions de la Fundació BCN Formació Professional es compta amb un conveni de caràcter anual:

Conveni 2023
Conveni 2022
Conveni 2021
Conveni 2020
Conveni 2019
Conveni 2018