Suport

La col·laboració entre l'AMB i la Fundació BCN Formació Professional permet ampliar l'àmbit d'actuació de la Fundació a tot el territori metropolità

Estudiants a l'aula digital
Accions de suport
La formació professional és fonamental per al desenvolupament del teixit productiu metropolità i per a les persones i la millora de la seva ocupabilitat. Les accions de suport s'encaminen a:
 • Foment i suport a la innovació en l'FP acompanyant centres de l'AMB en processos i projectes d'innovació.
 • Organització de taules sectorials (TSFI) de reflexió i debat sobre l'FP, el territori i el mercat laboral, i accions de foment de la relació entre centres i empreses.
 • Impuls de l'Observatori com a eina de coneixement i anàlisi de les tendències de l'FP i el mercat de treball.
 • Internacionalització de l'FP amb projectes i accions destinats a promoure la mobilitat dels alumnes i centres d'FP.
 • Difusió de l'oferta d'FP del territori a través de la Guia FP.
 • Internacionalització
  Projectes i accions destinats a promoure la mobilitat dels estudiants d'FP, de graduats, del professorat i dels equips directius dels centres de l'àrea metropolitana.

  Projectes de mobilitat internacional 2019: Consorci ERASMUS+ (grau superior), Consorci ERASMUS+ (grau mijtà), projecte TLN Mobilicat (Garantia Juvenil), projectes singulars (Garantia Juvenil), projectes propis de centre.

  Projectes de mobilitat internacional 2019

  Projectes de mobilitat internacional 2020: ERASMUS+ (grau superior), ERASMUS+ (grau mitjà), projecte Erasmus+ Docents, projecte TLN Mobilicat, projectes singulars.

  Projectes de mobilitat internacional 2020
 • Taula Sectorial de Formació i Ocupació en Logística
  La logística és un sector estratègic i de pes a l'àrea metropolitana de Barcelona, tant per les infraestructures vinculades al sector que s'hi concentren com pel volum de població ocupada i empreses que comprèn. Per altra banda, aquest sector juga un paper clau en la competitivitat i el desenvolupament local del nostre territori, en ser un sector transversal de la nostra economia que es troba en constant evolució.

  La Taula neix amb els objectius de:
  • Millorar l'encaix entre les necessitats de les empreses i la formació professional.
  • Actualitzar i millorar els continguts curriculars de les titulacions vinculades a la logística.
  • Impulsar la modalitat d'FP dual al sector i iniciatives innovadores vinculades a la formació.
  • Dinamitzar i potenciar la interrelació entre el món productiu i formatiu al sector logístic.
  La Taula la formen agents de l'àmbit públic de l'educació, la formació i l'ocupació, entitats reguladores del sector, agents socials i representants de món privat procedents de tota la cadena de valor del sector logístic. 

  El sector logístic i l'FP a l'àrea metropolitana
  El sector logístic i l'FP a la regió metropolitana
  Perfils professionals de la comunitat del Port de Barcelona
  Logística, un sector de futur per als joves
  Webinar Alianza: FP Dual en logística, un sector de futuro para los jóvenes
  Logística y Comercio en la FP Dual con Roberta Baraldi (IG Live)
 • Taula Sectorial de Formació Industrial (TSFI)
  La TSFI aplega representants de centres d'FP, empresa, ensenyament, indústria, centres tecnològics, patronals i sindicats. Té com a objectiu posicionar Barcelona i l'Àrea Metropolitana no només com un pol de serveis, sinó també com a node industrial internacional d'empreses competitives basades en el talent. La formació professional té un paper clau en el desenvolupament d'aquest talent en els propers anys.

  Fruit del treball de la Taula es va elaborar l'estudi Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona: sector indústria 4.0, que analitza quins perfils d'FP podran donar resposta a les necessitats i oportunitats que generi la indústria 4.0.

  Sector Indústria 4.0
Convenis
Per portar a terme aquesta ampliació territorial de les actuacions de la Fundació BCN Formació Professional es compta amb un conveni de caràcter anual:

Conveni 2020
Conveni 2019
Conveni 2018