Itineraris formatius

Descobreix com pots arribar al teu futur professional

Icona

Actualment, la formació professional inicial s'organitza en cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i cicles formatius de grau superior (CFGS), que alhora es distribueixen en diferents famílies professionals.

Als CFGM s'hi accedeix un cop finalitzada l'ESO, o si escau, mitjançant una prova d'accés o des d'un programa de formació bàsica. L'objectiu d'aquests cicles és aprendre a utilitzar adequadament els instruments i les tècniques d'una professió determinada. Tenen una durada d'un a dos anys (de 1.400 a 2.000 hores) i la titulació que s'obté és la de tècnic. Després de graduar-se, es pot accedir directament a un CFGS, al batxillerat o al món laboral.

Als CFGS s'hi accedeix un cop finalitzat el batxillerat, des d'un CFGM o mitjançant una prova d'accés. L'objectiu d'aquests cicles és aprendre a assumir responsabilitats de coordinació i programació d'una activitat concreta, planificar el treball d'equip i fer les verificacions i validacions que correspongui. Tenen una durada d'un a dos anys (de 1.400 a 2.000 hores) i la titulació que s'obté és la de tècnic superior. Després de graduar-se, es pot accedir directament a la universitat amb opció de convalidació de crèdits o al món laboral.