Salari de referència metropolità

Actualització 2023
Gent passejant per un pont
Tema:
Atenció social
Data de publicació:
Autor:
Daleph i Ksnet
Descripció

En aquest estudi es calcula, per primera vegada, el salari de referència de l'àrea metropolitana de Barcelona basat en la definició d'un pressupost de necessitats bàsiques. A més, gràcies a la diversitat de les dades utilitzades, aquest document presenta el càlcul del salari de referència per a diferents tipologies de llar, així com diversos tipus de municipis, i per Barcelona i la resta de l'àrea metropolitana. Aquest és el primer estudi que es fa a Espanya en el qual es calcula el salari de referència tal com es planteja als EUA i al Regne Unit. Per tant, es tracta d'un primer pas en la definició de nous indicadors de pobresa i desigualtat.

Indicadors 2023
Indicadors 2022
Indicadors 2021
Indicadors 2020
Indicadors 2019
Indicadors 2018
Indicadors 2017