Projecció metropolitana de la marca Barcelona

Imatge de l'estudi
Tema:
Comerç i turisme
Àmbit:
AMB
Data de publicació:
Autor:
Summa

Estudi

Descarregar

Descripció

Aquest estudi identifica els elements comuns que constitueixen i contribueixen a construir l'imaginari de la marca Barcelona i a la seva promoció i desenvolupament econòmic i social metropolità. També incorpora les aportacions i necessitats dels municipis metropolitans per tal que el conjunt de municipis metropolitans pugui aprofitar la marca Barcelona, maximitzant les sinergies i creant valor per a tots els actors i agents implicats.