Geografies de la innovació a l'àrea metropolitana de Barcelona

Tornar
Imatge de l'estudi
  • Tema: Innovació i coneixement
  • Àmbit: AMB
  • Data de publicació:
  • Autor: 300.000 km/s

Descripció

Quines són les característiques urbanes dels territoris que acullen activitats econòmiques innovadores? Geografies de la innovació és el primer estudi d'àmbit metropolità que analitza la dimensió urbana i territorial de la innovació econòmica. L'objectiu és conèixer quines són les activitats econòmiques innovadores i on se situen, identificar les sinergies que es generen entre si i determinar les característiques dels teixits urbans que les acullen. L'estudi determina els paràmetres urbanístics que tenen més rellevància per a l'aparició d'aquestes activitats i categoritza els teixits urbans metropolitans d'acord amb el seu potencial per acollir-les.

Resum executiu

Annex plànols

Memòria

Atles

Casos d'estudi

Enllaços relacionats