Canvi demogràfic, envelliment i metròpoli

Gent gran a la plaça
Tema:
Atenció social
Àmbit:
Àmbit metropolità
Data de publicació:
Autor:
IERMB
Col·laboradors:
Centre d'Estudis Demogràfics

Estudi

Descarregar

Descripció

Aquest estudi presenta una diagnosi de l'envelliment a la metròpoli de Barcelona. Per fer-ho s'ha adoptat una mirada multidimensional que inclou l'àmbit demogràfic, la situació sòcio-econòmica, l'habitatge, l'entorn residencial, la mobilitat quotidiana, la salut o les relacions socials.