Benchmarking de models de gestió de polígons a les àrees metropolitanes

Benchmarking internacional de models de gestió de polígons a les àrees metropolitanes
Vista aèria d'un polígon industrial
Tema:
Indústria i reactivació
Àmbit:
Europeu
Data de publicació:
Autor:
PWC

Benchmarking de models de gestió de polígons a les àrees metropolitanes

Descarregar

Descripció

Aquest estudi pretén elaborar una anàlisi comparativa a escala internacional dels models de gestió de polígons industrials en altres àrees metropolitanes.
En aquest context, els seus objectius són analitzar els models de gestió de polígons industrials d'àrees metropolitanes de referència a escala global, identificar els estàndards en matèria de models de gestió de polígons industrials d'àmbits metropolitans i identificar els elements més destacats amb aplicabilitat al cas de l'AMB.