Anàlisi estratègica del desenvolupament del sòl industrial a l'AMB

Estudi de suport per a l'anàlisi estratègica del desenvolupament del sòl industrial dins de l'àmbit de l'AMB
Vista aèria d'un espai metropolità amb zona industrial, residencial i natural
Tema:
Indústria i reactivació
Àmbit:
Àrea metropolitana de Barcelona
Data de publicació:
Autor:
MOA

Anàlisi estratègica del desenvolupament del sòl industrial a l'AMB

Descarregar

Descripció

En un moment com l'actual en el qual les empreses competeixen en un mercat global, les administracions i entitats gestores de sòl industrial es veuen obligades igualment a competir a escala global per atreure projectes d'inversió productiva cap als seus territoris.
Les ciutats que millor han comprès la importància d'implementar una estratègia integral per a l'atracció d'empreses porten ja anys treballant en l'adequació dels seus plans urbanístics amb la finalitat que l'oferta disponible s'ajusti a les necessitats dels perfils d'empreses i sectors als quals desitgen atreure.

Aquest informe pretén servir de guia a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en tres aspectes fonamentals:

  • Identificació dels factors i criteris de localització que incideixen en les decisions sobre localització de les empreses al moment actual. A més es mostrarà quines són les polítiques d'actuació o tendències que millor estan funcionant en altres ciutats d'Europa i els EUA.
  • Proposta d'una metodologia de treball per a l'anàlisi d'eixos industrials i la definició de polítiques d'inversió adequades a la consecució dels seus objectius quant a atracció d'empreses.
  • Anàlisi estratègica a escala territorial i sectorial dels tres eixos prioritaris per l'AMB: Eix Delta del Llobregat, Corredor B-30 i Barcelona Besòs.