Aeroport de Barcelona

Desenvolupament de la ciutat aeroportuària i dels accessos ferroviaris

Estat actual

Situat principalment als municipis del Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans.

És el novè aeroport d'Europa (dades de l'any 2011), que transporta 34 milions de passatgers, amb un creixement del 17,8 %. El creixement mitjà dels darrers 19 anys ha estat del 6,7 %.

Actualment disposa de tres pistes d'enlairament amb dues de paral·leles inaugurades recentment (2004) amb capacitat de vol de 90 operacions/hora.

Disposa d'una terminal principal T1 (inaugurada l'any 2009) amb una superfície de 580.000 m2 i una capacitat per a 40/45 milions de passatgers i conserva la terminal vella T2 amb servei, amb una capacitat per a uns 20/25 milions de passatgers.

L'aeroport està connectat amb la xarxa d'autopistes metropolitanes i disposa d'un molt bon servei d'autobusos d'accés a les dues terminals des de la ciutat de Barcelona.

L'accés ferroviari a l'aeroport consta d'una línia de rodalies d'una sola via que connecta la terminal T2.

Planejament

Superfície total de l'àmbit: 153,3 ha / 100,00 %

És un projecte d'abast estatal, tramitat a través del Pla director amb el planejament vigent aprovat per desplegar la ciutat aeroportuària.

Projecte

El projecte consisteix en el desenvolupament de la ciutat aeroportuària i els accessos ferroviaris a l'aeroport.

Descripció

Està prevista la construcció de la nova xarxa de rodalies amb accés a la terminal T1 i a la T2.

Molt a prop de l'aeroport, al Prat de Llobregat (6 km), està prevista una estació intermodal de l'AVE Madrid-Barcelona, on els serveis es podran aturar en el futur i connectar directament amb l'aeroport, via rodalies ferroviàries i metro, que actualment està en construcció amb la futura connexió a l'aeroport, la ciutat aeroportuària i l'estació intermodal (finalització prevista per l'any 2014).

També està previst desplegar una branca directa d'alta velocitat ferroviària a la terminal T1.

L'altre objectiu del projecte és el desplegament de la ciutat aeroportuària amb hotels, oficines, serveis de rebuda al passatger i instal·lacions de l'aeroport, així com anar desenvolupant, a mesura que vagi creixent, les zones de handling i serveis a les aeronaus.