Tèrmiques Besòs

Desplegament de zona hotelera, terciària i residencial

Situació

Zona situada a cavall entre els municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona.

Es tracta d'una zona industrial i de serveis de producció d'energia elèctrica en desús.

S'han enderrocat les zones industrials i es mantenen les tres torres de la central tèrmica que tenen una presència singular i significativa del paisatge metropolità.

Espai amb bona connexió viària i ferroviària.

Planejament

Superfície total de l'àmbit: 28,05 ha / 100,00 %

Elaboració d'estudis previs d'ordenació.

Projecte

Desenvolupament d'activitat econòmica terciària, residencial i d'equipaments, que constitueix una nova façana marítima.

Descripció

Construcció d'un paisatge davant del mar, com a continuació de la transformació efectuada a la ciutat de Barcelona, que connectarà amb la façana marítima de Badalona.

Meravelloses platges al davant, amb zones esportives i bases nàutiques.

L'objectiu de l'actuació és la transformació cap a zones d'ús hoteler, residencial i de possible localització universitària o de serveis de recerca.

SÒL
Sistemes 210.395 m2/ 75,00 %
Zones 70.131 m2/ 25,00 %

SOSTRE
Hoteler    38.152 m2st/ 8,50 %
Comercial 40.396 m2st/ 9,00 %
Oficines 26.930 m2st/ 6,00 %