Plataforma marítima

Transformació del front marítim de Montgat

Situació

L'àmbit de l'actuació se situa a primera línia del litoral marítim del municipi de Montgat, davant de l'estació del ferrocarril, al costat d'una zona residencial i d'una de les places del municipi i del seu eix comercial.

El sector té bones comunicacions viàries i ferroviàries.

Planejament

Superfície total de l'àmbit: 4,02 ha / 100,00 %
  • MpPGM Les Bateries-Turó del Sastre (2004)
Elaborats estudis previs d'ordenació

Projecte

Desenvolupament d'activitat econòmica terciària, que constitueix una nova façana marítima.

Els usos del sector estaran distribuïts en hoteler, terciari, comercial i equipament.

Descripció

SOSTRE
Total           17.950 m2st