Eines digitals 139

Cercador d'eines digitals
 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Medi ambient
  Inventari de Platges Metropolitanes

  L'AMB és l'encarregada de la gestió, la promoció i el manteniment de tots els elements que conformen les platges.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Medi ambient
  Inventari de la Xarxa de Parcs Metropolitans

  L'AMB, d'acord amb els Ajuntaments metropolitans, fa la gestió integral dels parcs que formen part de la Xarxa de Parcs Metropolitans. De la mateixa manera, es promocionen els parcs a través de la dinamització d'activitats i propostes educatives

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Medi ambient
  Inventari dels Espais Fluvials

  Inventari d'elements dels espais fluvials gestionats per l'AMB

 • IMG
  Interactius
  Joc de l'energia i l'aigua a casa

  Joc per aprendre nous hàbits per estalviar aigua i energia.

 • LlobregatInfo
  Webapp
  LlobregatInfo

  És l'aplicació web progressiva (PWA) del parc Riu Llobregat. Conté informació sobre els itineraris i punts d'interès, la biodiversitat, els accessos, els projectes i les actuacions que s'hi han fet, entre d'altres. Es pot instal·lar des del navegador com a pantalla d'inici o accés directe. L'aplicació web és gratuïta per a telèfons i tauletes mòbils.

  A més, els usuaris poden fer-hi consultes o presentar queixes i suggeriments.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Bases cartogràfiques
  Mapa Topogràfic Metropolità 1:1 000 (CT-1M)

  Cartografia topogràfica contínua 3D d'escala 1:1000, d'àmbit urbà i rútic que recobreix l'àrea metropolitana de Barcelona, elaborada per restitució fotogramètrica i treball de revisió de camp a partir de vols fotogramètrics digitals d'aproximadament 7,5 cm de resolució de píxel. Posteriorment i fins a l'actualitat, s'han realitzat diversos vols per tal de mantenir actualitzada la base topogràfica i per completar la seva cobertura territorial. Està inscrita a la secció OFICIAL del Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC) i per tant té el caràcter de cartografia oficial. En l'actualitat la sèrie consta de 1.890 fulls, corresponents a la subdivisió en 40x40 fulls del Mapa Topográfico Nacional 1:50000.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Estudis territorials
  Mapa d'usos del sòl 1956

  Delimitació dels usos del sòl del territori de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a escala 1:50.000 a l'any 1956

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Estudis territorials
  Mapa d'usos del sòl 1977

  Delimitació dels usos del sòl del territori de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a escala 1:50.000 a l'any 1977

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Estudis territorials
  Mapa d'usos del sòl 1990

  Delimitació dels usos del sòl del territori de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a escala 1:50.000 a l'any 1990