Geoportal del planejament

Geoportal del planejament
Categoria:
Plataformes
Descripció:
El refós del planejament és un producte de l'AMB a través del qual es poden consultar les determinacions gràfiques del planejament urbanístic vigent dels 36 municipis que conformen l'Àrea Metropolitana de Barcelona. El refós, que s'actualitza semestralment, i altres productes complementaris són consultables des del geoportal del planejament.

Geoportal del planejament

Veure