e-FACT

e-FACT
Categoria:
Administració electrònica
Descripció:
Aquest tràmit us permet accedir a les bústies digitals del servei e-FACT, on podreu enviar les factures electròniques de l'AMB i dels seus organismes, instituts i empreses públiques.

e-FACT

Veure