Catàleg de dades obertes(1)

Cercador de datasets
  • Fitxer/Servei
  • Formats
  • Visualització
    • Línies de banda ampla Informació en xifres absolutes del nombre de línies de banda ampla classificada per municipis.
    • JSON CSV