Catàleg de dades obertes (1)

Cercador de datasets
  • Fitxer/Servei
  • Formats
  • Visualització
    • Usos del sòl ocupat Usos del sòl del total del sòl ocupat, per municipis metropolitans.
    • JSON CSV