Catàleg de dades obertes(1)

Cercador de datasets
  • Fitxer/Servei
  • Formats
  • Visualització
    • Accidents de trànsit a l'AMB Nombre d'accidents de trànsit a la xarxa viària metropolitana, segons si succeeix en trama urbana o en carretera.
    • JSON CSV