Catàleg de dades obertes (7)

Cercador de datasets
 • Fitxer/Servei
 • Formats
 • Visualització
  • Demanda del transport públic Viatges realitzats a la xarxa de transport públic col·lectiu en l'àmbit del Sistema tarifari integrat de l'àrea de Barcelona.
  • JSON CSV
  • Ràtio atracció i emisió Relació entre la mobilitat atreta (entra) per un àmbit territorial i la que emet (surt) aquest àmbit territorial, referida a l'AMB.
  • JSON CSV
  • Autocontenció municipal per mode Nombre de desplaçaments amb origen i destinació al mateix municipi de residència, segons el mode de transport principal utilitzat.
  • JSON CSV
  • Motiu de desplaçament Percentatge de desplaçaments en dia laborable en funció del motiu pel qual es realitzen (ocupacional o personal).
  • JSON CSV
  • Desplaçaments per motiu Nombre total diari de desplaçaments dels residents de l'AMB, en dia laborable, per tipus de mobilitat.
  • JSON Excel CSV