Ràtio atracció i emisió

Tornar

Relació entre la mobilitat atreta (entra) per un àmbit territorial i la que emet (surt) aquest àmbit territorial, referida a l'AMB.

Fitxa tècnica

Quocient entre els desplaçaments atrets per un àmbit territorial i aquells emesos del mateix àmbit territorial, 

Valors >1 indiquen territoris atraients; valors <1 indiquen territoris emissors.

 • Data de creació:
  07.02.18
  Freqüència d'actualització:
  Anual
  Font de les dades:
  IERMB/EMEF
  Àmbit geogràfic:
  Àrea metropolitana
  Llicència:
  Autorització segons Llei 37/2007
Descarregar el Dataset en format RDF.

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
CSV Fitxer -- Descarregar
JSON Servei -- Accedir

Més informació