Percepció d'inseguretat al barri segons ciutat

Tornar

Població que valora amb menys de 5 punts la seguretat del seu barri.

Fitxa tècnica

Percentatge de població que valora amb menys de 5 punts la seguretat del seu barri en una escala de 0 (gens de seguretat) a 10 (molta seguretat), segons ciutat gran de l'AMB.

 • Data de creació:
  19.02.18
  Freqüència d'actualització:
  Anual
  Font de les dades:
  IERMB/AMB
  Àmbit geogràfic:
  Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet
  Llicència:
  Autorització segons Llei 37/2007
Descarregar el Dataset en format RDF.

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
CSV Fitxer -- Descarregar
JSON Servei -- Accedir

Més informació