Ortofoto 1965

Tornar

Ortofoto 1965

Fitxa tècnica

Es tracta d'una fotografia aèria vertical amb escala constant i propietats d'una projecció ortogonal, elaborada a partir d'un mosaic d'imatges aèries rectificades. Per tant una ortofoto té les propietats mètriques d'un mapa i la informació d'una fotografia, i a més està georeferenciada, el que permet poder superposar-la amb altra informació geogràfica de caràcter ràster o vectorial. 

Aquesta ortofoto està elaborada a partir dels fotogrames en blanc i negre del vol fotogramètric que la Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros municipios va encarregar l'any 1965.

Comprèn la meitat sud de la Regió Metropolitana de Barcelona, excepte bona part de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès.

 • Data de creació:
  05.03.15
  Freqüència d'actualització:
  Cap
  Font de les dades:
  Fotografia aèria
  Àmbit geogràfic:
  Àrea metropolitana
  Llicència:
  --
Descarregar el Dataset en format RDF.

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
WMS Servei
 • Català
Servei que ofereix les dades en format WMS Accedir
HTML Servei
 • Català
Servei que ofereix les dades en format HTML Accedir
JSON Servei
 • Català
Servei que ofereix les dades en format JSON Accedir
KMZ Servei
 • Català
Servei que ofereix les dades en format KMZ Accedir
WMTS Servei
 • Català
Servei que ofereix les dades en format WMTS Accedir

Visualitzador de dades