Expedients de planejament urbanístic (refós)

Tornar

Expedients de planejament urbanístic (refós)

Fitxa tècnica

El Refós de Planejament consisteix en la transcripció gràfica de les determinacions urbanístiques del Planejament Derivat dibuixades sobre el Pla General Metropolità o Pla d'Ordenació Urbana Municipal vigent a cada municipi. Aquesta transcripció es realitza sobre una mateixa base cartogràfica a escala 1:1.000.

La informació que oferim en aquest servei correspon al perímetre dels diferents expedients urbanístics vigents aprovats fins a la data d'actualització i que es corresponen a les figures de planejament general i derivat que defineix la llei d'urbanisme. El codi de l'expedient és el codi assignat per la Direcció General d'Urbanisme.
El contingut pròpiament d'aquests expedients es transcriu a la categoria corresponent (qualificació urbanística, ordenació volumètrica, etc.).

 • Data de creació:
  12.01.15
  Freqüència d'actualització:
  6 mesos
  Font de les dades:
  RPUC
  Àmbit geogràfic:
  Àrea metropolitana
  Llicència:
  Autorització segons Llei 37/2007
Descarregar el Dataset en format RDF. Documentació sobre l'ús del servei

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
WMS Servei
 • Català
Servei que ofereix les dades en format WMS Accedir
HTML Servei
 • Català
Servei que ofereix les dades en format HTML Accedir
JSON Servei
 • Català
Servei que ofereix les dades en format JSON Accedir
KMZ Servei
 • Català
Servei que ofereix les dades en format KMZ Accedir