Aturats registrats per durada de la demanda i sexe

Tornar

Nombre d'aturats registrats segons la durada de la demanda d'ocupació i per sexe, en l'àmbit territorial de l'AMB.

Fitxa tècnica

L'atur registrat el componen les demandes d'ocupació pendents el darrer dia del mes, excloent les corresponents a les següents situacions: treballadors ocupats, treballadors sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb el mateix, treballadors que demanen exclusivament una ocupació de característiques específiques, treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació, i els demandants que rebutgin accions d'inserció laboral adequades a les seves característiques.

La durada de la demanda és el temps transcorregut des del dia en què es va produir l?alta com a demandant fins el darrer dia del mes de referència de les dades.

 • Data de creació:
  15.02.18
  Freqüència d'actualització:
  Anual
  Font de les dades:
  IERMB/GENCAT
  Àmbit geogràfic:
  Àrea metropolitana
  Llicència:
  Autorització segons Llei 37/2007
Descarregar el Dataset en format RDF.

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
CSV Fitxer -- Descarregar
JSON Servei -- Accedir

Més informació